top of page
mikrofon

Sang

Våre sanglære legger stor vekt på å skape en trygg atmosfære for sangelevene. Et barn kan begynne med sangundervisning i ung alder.
 
Fokus i undervisningen for de yngste ( 7 – 10 år) vil være sangglede og utvidelse av sangrepertoar.

Vi anbefaler barnekoret for våre yngste elever, da vi erfarer at de har stor glede av å synge med andre barn. Etterhvert som lærer ser at eleven er klar for enetime trekkes mer sangteknikk inn i undervisningen.


 

"Stemmebåndene er muskler som må trenes og holdes ved like på linje med andre muskler i kroppen. Enhver stemme er unik!"

Laila Angell Myrseth

Praktisk informasjon

Kurset tilbys følgende steder:
Kastellet skole

Kulturskolen tar opp nye elever hele året. 
bottom of page