Sang

Stemmen er det mest personlige vi har, våre sanglære legger stor vekt på å skape en trygg atmosfære for sangelevene. Et barn kan begynne med sangundervisning i ung alder.
 
Fokus i undervisningen for de yngste ( 7 – 10 år) vil være sangglede og utvidelse av sangrepertoar. Vi anbefaler barnekoret for våre yngste elever, da vi erfarer at de har stor glede av å synge med andre barn. Etterhvert som lærer ser at eleven er klar for enetime trekkes mer sangteknikk inn i undervisningen.
Kurset tilbys ved følgende steder: Kastellet skole
Holder en mikrofon
Singer on Stage

"Stemmebåndene er muskler som må trenes og holdes ved like på linje med andre muskler i kroppen.

Enhver stemme er unik!"

Laila Angell Myrseth

Ofte stilte spørsmål

SPØRSMÅL: Hva får eleven i tillegg til timer på instrumentet? 
SVAR: Eleven får tildelt en dyktig lærer. Vi legger vekt på at også sangelever skal lære noter. Elevene får delta på elevkonserter være med i samspillgrupper, og delta på andre større konserter i regi av kulturskolen. Elever som er dedikert til instrumentet og som kan vise til god fremgang, får tilbud om gratis lørdagsskole en gang i vårsemesteret. Elevene som blir invitert til å delta på lørdagsskole må ha tilegnet seg en del kunnskap hva gjelder sangteknikk, og kunne synge sanger fra flere stilarter.

SPØRSMÅL: Når begynner kulturskolen undervisningen om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart høst er uke 35. Kursoppstart vårsemester er uke 2.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 15 uker, vårsemesteret varer i 20 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Hvordan tildeles timer?
SVAR: Leder for kulturskolen vil svare på din henvendelse og sende deg en mail med forslag til dag og tidspunkt for time.

SPØRSMÅL: Har ny elev krav på prøvetime?
SVAR: Eleven har krav på en prøvetime før kursavgift bindes for et semester. Elever fra 6 – 8 år har krav på to prøvetimer før kursavgift bindes ut semesteret. Prøvetimen/ene koster det samme som avtalt time.

SPØRSMÅL: Må eleven betale for et helt semester, hvis eleven begynner senere i semesteret?
SVAR: Eleven betaler kursavgift fra og med den dato eleven begynner. Hvis eleven slutter i løpet av semesteret må kursavgift for semesteret likevel betales.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail for hvert semester. Faktura for vårsemestret kan om ønskelig deles i to delbetalinger.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: Lengre opp på denne siden er det knapp "Reglement". 

SPØRSMÅL: Må eleven delta på elevkonsert?
SVAR: Vi anbefaler at alle elever setter seg som mål å synge på elevkonsert, men ingen skal tvinges. Ofte vil sangelevene kunne fremføre noe i felles med andre sangelever. Ikke alle elever ønsker synge alene, og dette tas det hensyn til. Det er av betydning mht utvikling av sangferdigheter og trygghet i fremføring at eleven utfordres, og med gode øverutiner og forberedelse sammen med lærer ønsker de fleste elever å delta. Elevkonsertene er en flott måte å avslutte semesteret på for elever og lærere.

SPØRSMÅL: Hvor mye bør eleven øve?
SVAR: Daglig øvning er det beste, og 30 min hver dag er en god start. Det lureste er å ta en liten repetisjonsøkt hjemme etter timen, da husker man bedre det som ble gjennomgått. Øving kun dagen før eller samme dag som undervisningen blir i minste laget dersom man ønsker en god utvikling. I og med at vi bærer instrumentet med oss kan vi trene stemmen ofte og jevnlig, og for å oppnå god stemmeføring og god teknikk må det øves jevnlig, på lik linje med andre instrumenter.

SPØRSMÅL: Hva skal eleven ha med til sangtimen?
SVAR: Eleven må ha med en leksebok, notelinjebok ( stor linjeavstand), blyant og viskelær, og sanghefte/noter som lærer har anbefalt.

SPØRSMÅL: Må en sangelev kunne noter?
SVAR: Vi anbefaler at sangelever etter en viss tid også lærer seg basis noter. Det er en stor fordel å kunne bladlese noter, og notekunnskap er et av opptakskravene til videregående musikkutdanning. De fleste av våre elever har 30 min time, og det er begrenset hvor mye lærer rekker å lærer elevene av noter på en halvtime i tillegg til sangteknikk. Vi anbefaler derfor alle sangelever til å melde seg på våre notekurs. Disse kursene holdes kontinuerlig så lenge det kommer nok antall påmeldinger. En elev kan også få tilbud om indivduelle timer i noteopplæring og musikkteori.

SPØRSMÅL: Hvordan arter en sangtime seg?
SVAR: Timen starter med oppvarmingsøvelser, og her har sanglærere sine favoritter som de deler med sine elever. Øvelsene er såpass enkle å huske slik at elevene kan bruke disse når han/hun øver hjemme. Lærer vil etter hvert danne seg et bilde av elevens stemme og dets kvaliteter, og vil bruke tid i timen på å jobbe med å styrke elevens klang, plassering og støtte. Det tar mange år og mye øving å få dette på plass. Eleven skal også jobbe med et melodirepertoar, noe selvvalgt og noe anbefalt av lærer.

SPØRSMÅL: Kan mor eller far være til stede i timen?
SVAR: For de helt yngste kan det være lurt at en forelder er med på de to første timene. På den måten vil den voksne kunne få tips fra lærer om hvordan barnet kan øve med stemmen hjemme. For litt større elever anbefaler vi at eleven har timer alene med lærer.

SPØRSMÅL: Vil eleven få mulighet til å synge med andre musikkelever?
SVAR: Hvert semester har kulturskolen samspill. I disse ukene tilrettelegges det for samspill med andre elever på kulturskolen. Det er viktig for sangere å få mulighet til å synge til akkompagnement av andre instrumenter. På den måten trenes elevene i gehør og musikalitet, og det gir ofte stor glede og inspirasjon til å jobbe videre med stemmen.