top of page

Personvernerklæring

1  Innledning

Nordstrand kulturskole er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

  • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du sender inn påmeldingsskjema, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

  •  Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss. 

  • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 

 

3  Hva bruker vi personopplysningene til
Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

- Påmelding til kurs: Vi bruker opplysninger om deg for å ha kontaktinformasjon og å kunne inngå en kontrakt for påmelding til våre kurs.

 

Det rettslige grunnlaget for formålet er for å kunne tilby våre tjenester og for å kunne oppfylle vår kontrakt med deg. 

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er et kundeforhold mellom elev og Nordstrand kulturskole. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

6  Dine rettigheter
Du kan ha rett til å be oss å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

  • Oppdatere dine personopplysninger.

  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

 

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. 

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

post@nordstrandkulturskole.no

bottom of page