top of page

Kurspriser 

Nedenfor ses semesterpris per 26.05.22 for de ulike kurstypene.

Følgende inngår i kursavgiften:
Individuell time eller gruppetime, elevkonsert, samspillgrupper.

  • Instrumentundervisning: Individuell time eller gruppetime. Time avtales med kulturskolens leder. Send oss en mail eller send inn påmeldingsskjema og vi vil ta kontakt med deg.

  • Elevkonsert: Kulturskolen har elevkonserter en gang hvert semester. Disse legges til slutten av hvert semester, og inngår som en del av kulturskolens undervisningsplan. Elevkonsert legges til samme dag som eleven har undervisning, og teller som en undervisningstime. 

  • Lørdagsskole (masterclass): Et gratis tilbud til talentfulle elever som over tid har vist stor fremgang på sitt instrument. Lørdagsskolen legges til en lørdag i 2. semester. Kulturskolen sender ut invitasjon til aktuelle kandidater.

Individuell undervisning

30 minutters undervisning – NOK 365 pr gang

45 minutters undervisning – NOK 500 pr gang

60 minutters undervisning – NOK 600  pr gang

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Vårsemester: Uke 2 – 23/24, 19/20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Gruppeundervisning

2 – 3 elever – 30 minutter undervisning – NOK 335 pr elev pr gang

2 – 3 elever – 45 minutter undervisning – NOK 425 pr elev pr gang

2 – 3 elever – 60 minutter undervisning  – NOK 500 pr elev pr gang

For elever over 3 – be om spesialtilbud.

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Vårsemester: Uke 2 – 23/24, 19/20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Gruppeundervisning barn - foreldre

et barn (fra alder 5 år – 8 år) og en forelder/ to barn og to foreldre: (gitar, sang eller strykeinstrument)

Et barn og en voksen 30 minutters undervsining – NOK 380,- pr gang (samlet)

Et barn og en voksen 45 minutters undervisning – NOK 420,- pr gang (samlet)

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)
Vårsemester: Uke 2 – 23/24, 19/20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Musikk for de minste

Kr 2200,- Høstsemester

Kr 2600,- Vårsemester


Kurstart forutsetter minimum 5 elever.

Bandkurs

Kulturskolen arrangerer bandkurs forutsatt minimum antall 3 elever.
Elever som ønsker spille i band sender kulturskolen en mail:

– Hvor lenge har du spilt
– Hvilket instrument spiller du
– Hvor gammel er du
– Hvilken dag passer best for deg

Musikkproduksjon

Gruppe fra 5 elever: NOK 2 200,- pr semester ( 10 uker).
Dersom færre enn 5 elever gjelder kurspris for gruppetime eller individuell undervisning.

Barnekor

Høst: NOK 2 000,-

Vår: NOK 2 600,-

Kursoppstart høst: uke 36 (10 uker)

Kursoppstart vår: uke 3 (12 uker)

Musikk for de minste
Bandpris
Musikkprodukjon pris
Barnekor
bottom of page