top of page

Kurspriser 

Nedenfor ses semesterpris per 26.05.22 for de ulike kurstypene.

Følgende inngår i kursavgiften:
Individuell time eller gruppetime, elevkonsert, samspillgrupper.

  • Instrumentundervisning: Individuell time eller gruppetime. Time avtales med kulturskolens leder. Send oss en mail eller send inn påmeldingsskjema og vi vil ta kontakt med deg.

  • Elevkonsert: Kulturskolen har elevkonserter en gang hvert semester. Disse legges til slutten av hvert semester, og inngår som en del av kulturskolens undervisningsplan. Elevkonsert legges til samme dag som eleven har undervisning, og teller som en undervisningstime. 

  • Lørdagsskole (masterclass): Et gratis tilbud til talentfulle elever som over tid har vist stor fremgang på sitt instrument. Lørdagsskolen legges til en lørdag i 2. semester. Kulturskolen sender ut invitasjon til aktuelle kandidater.

Individuell undervisning

30 minutters undervisning –  385 kr pr gang

45 minutters undervisning – 500 kr pr gang

60 minutters undervisning – 600 kr pr gang

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Vårsemester: Uke 2 – 23/24, 19/20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Gruppeundervisning

2 – 3 elever – 30 minutter undervisning – 355 kr pr elev pr gang

2 – 3 elever – 45 minutter undervisning – 425 kr pr elev pr gang

2 – 3 elever – 60 minutter undervisning  – 500 kr pr elev pr gang

For elever over 3 – be om spesialtilbud.

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Vårsemester: Uke 2 – 23/24, 19/20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Gruppeundervisning barn - foreldre

et barn (fra alder 5 år – 8 år) og en forelder/ to barn og to foreldre: (gitar, sang eller strykeinstrument)

Et barn og en voksen 30 minutters undervsining – 450 kr pr gang (samlet)

Et barn og en voksen 45 minutters undervisning – 520 kr pr gang (samlet)

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)
Vårsemester: Uke 2 – 23/24, 19/20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Musikk for de minste

Høstsemester:  2200 kr

Vårsemester:  2600 kr


Kurstart forutsetter minimum 5 elever.

Bandkurs

Kulturskolen arrangerer bandkurs forutsatt minimum antall 3 elever.
Elever som ønsker spille i band sender kulturskolen en mail:

– Hvor lenge har du spilt
– Hvilket instrument spiller du
– Hvor gammel er du
– Hvilken dag passer best for deg

Musikkproduksjon

Gruppe fra 5 elever: 2 200 kr pr semester ( 10 uker).

Dersom færre enn 5 elever gjelder kurspris for gruppetime eller individuell undervisning.

Barnekor

Høstsemester:  2 400 kr

Vårsemester: 2 800 kr

Musikk for de minste
Bandpris
Musikkprodukjon pris
Barnekor
bottom of page