Kurspriser 

Nedenfor ses semesterpris per 01.01.18 for de ulike kurstypene.

Følgende inngår i kursavgiften:
Individuell time eller gruppetime, elevkonsert, samspillgrupper.

  • Instrumentundervisning: Individuell time eller gruppetime. Time avtales med kulturskolens leder. Send oss en mail eller send inn påmeldingsskjema og vi vil ta kontakt med deg.

  • Elevkonsert: Kulturskolen har elevkonserter en gang hvert semester. Disse legges til slutten av hvert semester, og inngår som en del av kulturskolens undervisningsplan. Elevkonsert legges til samme dag som eleven har undervisning, og teller som en undervisningstime. Det ligger mye læring i å jobbe frem mot en konsert mht øving og forberedelser, og vi opplever store fremskritt hos hver enkelt elev i tiden før elevkonsert hvor det settes inn ekstra fokus på øving. I samtale med lærer kan en elev fritas fra å spille på konsert, og ingen skal tvinges, men vi anbefaler at eleven kommer på konserten. En elev som ikke ønsker delta på konserten kan ikke få tilbud om vanlig time, unntak av helt nybegynnere.

  • Samspill: Kulturskolens lærere setter sammen en samspillgruppe hvert semester hvor elever får mulighet til å spille med andre instrumenter. Samspill er for elever som har spilt et års tid. Det å møte andre elever og spille sammen har stor verdi rent sosialt og musikalsk.
    Samspilldagen varer i ca 3 timer. Vanlig undervisningstime går ut den uken. Eksempelvis: 1. Sang/gitar/piano. 2. Trommer/bass/gitar/sang. 3. Fiolin, piano.

  • Konsert: I løpet av skoleåret arrangeres det en større konsert. Konserten holdes i egnede konsertlokaler. Her får elever som har spilt en viss tid og som har kommet opp på et visst ferdighetsnivå, mulighet til å fremføre musikk for et større publikum i et konsertrom med gode instrumenter og god akustikk.

  • Lørdagsskole (masterclass): Et gratis tilbud til talentfulle elever som over tid har vist stor fremgang på sitt instrument. Lørdagsskolen legges til en lørdag i 2. semester. Kulturskolen sender ut invitasjon til aktuelle kandidater.

Individuell undervisning

30 minutters undervisning – NOK 325 pr gang

45 minutters undervisning – NOK 468 pr gang

60 minutters undervisning – NOK 600  pr gang

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Vårsemester: Uke 2 – 23/24, 19/20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Gruppeundervisning

2 – 3 elever – 30 minutter undervisning – NOK 248 pr elev pr gang

2 – 3 elever – 45 minutter undervisning – NOK 352 pr elev pr gang

2 – 3 elever – 60 minutter undervisning  – NOK 457 pr elev pr gang

For elever over 3 – be om spesialtilbud.

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Vårsemester: Uke 2 – 23/24, 19/20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Gruppeundervisning barn - foreldre

et barn (fra alder 5 år – 8 år) og en forelder/ to barn og to foreldre: (gitar, sang eller strykeinstrument)

Et barn og en voksen 30 minutters undervsining – NOK 380,- pr gang (samlet)

Et barn og en voksen 45 minutters undervisning – NOK 420,- pr gang (samlet)

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)
Vårsemester: Uke 2 – 23/24, 19/20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Musikk for de minste

Kr 2200,- Høstsemester

Kr 2600,- Vårsemester

Høstsemester, oppstart uke 38 – uke 48, 10 uker.
Vårsemester, oppstart uke 4, antall 12 uker.


Kurstart forutsetter minimum 5 elever.

Bandkurs

Kulturskolen arrangerer bandkurs forutsatt minimum antall 3 elever.
Elever som ønsker spille i band sender kulturskolen en mail:

– Hvor lenge har du spilt
– Hvilket instrument spiller du
– Hvor gammel er du
– Hvilken dag passer best for deg

Musikkproduksjon

Gruppe fra 5 elever: NOK 2 200,- pr semester ( 10 uker).
Dersom færre enn 5 elever gjelder kurspris for gruppetime eller individuell undervisning.