top of page
Noter og gitar

Notekurs

Trenger du å forberede deg til opptaksprøve til Vgs musikklinje, eller lære noter for å ha større glede av å spille? Dette kurset er for deg som har lite eller ingen teori og notekunnskap, og som ønsker lære det grunnleggende. Noteferdigheter vil også være med på å videreutvikle spillet på instrumentet. Elever som søker opptak til musikklinjer på videregående må ha grunnleggende noteferdigheter.

Kurset vil gi en gjennomgang i grunnleggende notelære, inkludert skalaer, akkorder, rytmikk, taktarter og enkle akkordprogresjoner. Vi tilbyr gruppetimer og enetimer.

Vi anbefaler også sangelever og sangere å ta dette kurset. En stor fordel å kunne noter når sangere må synge fra bladet, og når sanger ønsker akkompagnere seg selv på et bi-instrument. 

Praktisk informasjon

Høstsemester: Oppstart uke 38, varighet 10 uker
Vårsemester: Oppstart uke 6, varighet 10 uker

Sted: Kastellet skole
Tidspunkt: Ta kontakt med kulturskolen for nærmere informasjon om dag og tidspunkt.


Hvis en elev ønsker individuelle timer på notekurs sendes mail til post@nordstrandkulturskole.no

Kurspris: Se kurspriser for musikk for enetimer og gruppetimer
 

"Det er viktig og nyttig å kunne musikkens språk"

Leder Laila Angell Myrseth
bottom of page