Notekurs

Trenger du å forberede deg til opptaksprøve til Vgs musikklinje, eller lære noter for å ha større glede av å spille? Dette kurset er for deg som har lite eller ingen teori og notekunnskap, og som ønsker lære det grunnleggende. Noteferdigheter vil også være med på å videreutvikle spillet på instrumentet. Elever som søker opptak til musikklinjer på videregående må ha grunnleggende noteferdigheter.

På kurset vil det bli gjennomgått grunnleggende notelære, inkludert skalaer, akkorder, rytmikk, taktarter og enkle akkordprogresjoner. Vi tilbyr gruppetimer og enetimer.

Vi anbefaler også sangelever og sangere å ta dette kurset. En stor fordel å kunne noter når sangere må synge fra bladet, og når sanger ønsker akkompagnere seg selv på et bi-instrument.


Praktisk informasjon:

Høstsemester: Oppstart uke 36, varighet 10 uker
Vårsemester: Oppstart uke 3, varighet 10 uker


Sted: Kastellet skole

Pris: Se kurspriser for musikk for enetimer og gruppetimer
Noter Edits
Noter Nærbilde

"Det er viktig og nyttig å kunne musikkens språk"

Leder Laila Angell Myrseth

Ofte stilte spørsmål

SPØRSMÅL: Når begnner kurset?

SVAR:

- Høst: oppstart uke 36, antall uker: 10.

- Vår: oppstart uke 3, antall uker: 10.

SPØRSMÅL: Er kurset for nybegynnere?
SVAR: Vi tilrettelegger kurs for nybegynnere og for viderekommende.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail. Bindende påmelding.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: På siden Påmelding, Musikkpåmelding, finner du nærmere informasjon.

SPØRSMÅL: Hvilken bakgrunn har lærer som holder kurset?
SVAR: Kursholder er en av kulturskolens musikklærere.

SPØRSMÅL: Har dere kurs for viderekommende?
SVAR: Vi har musikkteori kurs på alle nivåer, og setter opp kurs  elever/studenter som skal søke seg inn på høyere musikkutdanning, og for de som ønsker en fordypning i musikkteori. På kurset vil det bli gjennomgått akkord/skala-teori, akkordlære (treklanger, firklanger, femklanger), akkordprogresjoner (diatoniske, bi-dominanter, modulasjoner, og reharmoniseringsteknikker), og rytmikk. Kurset vil fokusere på praktisk anvendelse av teorikunnskaper, for eksempel med tanke på og skrive musikk eller improvisere.

SPØRSMÅL: Jeg spiller el-gitar. Må jeg kunne noter?
SVAR: Noen lærere velger å ikke fokusere på noter for nybegynnere på el-gitar. Dette fordi de didaktiske utfordringene ligger på det motoriske og musikalske plan enn på det teoretiske. Lærer vil underveis finne ut hva som stimulerer elevens læringsvilje, og det er ikke alltid at 30 min økt hver uke gir rom for noteopplæring. Derfor arrangerer Kulturskolen notekurs ved siden av. Elever som spiller klassisk gitar, dvs klassiske stykker, må kunne lese noter i og med fingerspill.

SPØRSMÅL: Jeg skal søke opptak til musikklinje på videregående skole. Har dere et intensivt notekurs?
SVAR: Vi tilrettelegger for timer for elever som ikke deltar på våre faste oppsatte kurs. Vi anbefaler at eleven tar kontakt tidlig i vårsemesteret, slik at kunnskapen får tid til å feste seg før opptaksprøve musikklinje, eller ved annen videregående musikkutdanning.

SPØRSMÅL: Avlsuttes kurset med en prøve?
SVAR: Vi har ingen avsluttende test på hvordan elevene står i forhold til det de har lært i løpet av kurset, men lærer vil underveis passe godt på at alle elever forstår det som blir undervist før han/hun går videre i kurset. Elever som ønsker en test kan få det etter nærmere avtale med lærer.

SPØRSMÅL: Hva skal eleven ha med på kurset?
SVAR: Eleven må ha med en leksebok, notelinjebok ( stor linjeavstand), blyant og viskelær.