Å tegne og male utvikler menneskets kreativitet og uttrykksevner!
Lærer tilrettelegger undervisningen etter kursdeltakernes nivå.

I hvert menneske eksisterer en fullstendig verden. Når vi lytter til den, kan historien uttrykkes gjennom å tegne og male.

Kursleder Zainab Abdulkarim
På kurset vil du lære:
  • 1-undervisning og trening i hånd motorikk.
  • 2-undervisning i tegne ferdigheter og teknikker og riktig bruk av type blyanter, kull og andre tegneutstyr.
  • 3- undervisning i skyggelegging av gjenstander og objekter for å skape sort og hvit bildekunst.
  • 4- undervisning og øving i proporsjoner av mennesker, dyr, og gjenstander (stilleben).
  • 5-undervisning av flere teknikker med farger, som Pastell, Akvarell, vannfarger, collage, etc.Her vil det bli noe variasjoner etter elevens nivå og modenhet og styrker.
  • 6- Andre emner, ønsker og teknikker vil bli undervist i henhold til elevens ønske og nivå.

Gå til registreringsskjemaet

Kursleder: Zainab Abdulkarim
www.zainababdulkarim.com


Zainab er en allsidig og dyktig billedkunstner, konservator, grafisk designer og kunstpedagog. Hun er en anerkjent kunster fra Irak, og har hatt flere utstillinger i Midt Østen og Europa. Zainab har bosatt seg i Oslo, etter 9 år i Porsgrunn hvor hun blant annet jobbet for Telemark museum, Skien kommunale kulturskole og Stiftelsen Porsgrunnsmuseene. Det er en stor ære for Nordstrand Kulturskole å ha Zainab som kunstlærer!

Nytt kurs starter høsten 2019: Uke 38 (10 uker)

Kursdag: Tirsdag
16.15 – 17.45, alder 8 – 12 år
18.00 – 19. 30, alder 12 – 15 år

Informasjon om kurspris og reglement, se hjemsiden under kurspriser.

Kurssted: Kastellet skole, kunst og håndverkssalen bygg A.

Kursoppstart forutsetter minimum 5 deltagere.

Påmelding til kurset gjøres på siden påmelding, eller send mail til post@nordstrandkulturskole.no