Norstrand Kulturskole tar i mot voksne elever i alle aldre som ønsker å lære seg et instrument. Noen av dere har spilt tidligere og ønsker ta opp igjen tidligere kunnskap og videreutvikle spillet, andre er helt nybegynnere. Det er uansett aldri for sent å lære seg et instrument og ha glede av dette i voksen alder!

Å lære seg et instrument er med på å trene hukommelsen gjennom fokus på å gjenkjenne mønster og former i musikken, og gjennom øving og forståelse av teknikk.

Stemmetrening og sangundervisning anbefales for alle voksne, også for de som ønsker styrke talestemmen. Gjennom stemmetrening vil eleven bli bedre kjent med sin egen stemme og mulighetene som ligger i den. Stemmen, det mest sårbare av alle instrumenter, er nært knyttet opp til menneskets identitet og psyke. Stemmemusklene er muskler som må trenes og holdes ved like på lik linje med andre muskler i kroppen. Enhver stemme er unik!

For nærmere informasjon om instrument og sangopplæring, kurspriser og påmelding, send oss en mail!