Ofte stilte spørsmål

Gitar

Når kan barnet begynne med gitar? Så lenge barnet har riktig størrelse på gitaren kan barnet begynne å spille fra alder 7 – 8 år. Vi har erfart at de helt yngste elevene kan ha vanskeligheter med gitar som instrument. Det krever en viss styrke i fingrene, og det kan være vanskelig å holde en akkord og skifte mellom akkorder. Det jobbes derfor i mange uker med løse strenger, synge og klappe til.
Vi tilbyr timer i klassisk gitar og el-gitar. Våre gitarlærere har ulik musikalsk bakgrunn fra klassisk gitarspill og rytmisk/jazz, og rock. Elevene hos oss får en nyttig musikalsk opplæring i ulike genre. Etterhvert som eleven kommer opp på et visst ferdighetsnivå, teknisk og musikalsk, vil eleven kunne få tilbud om timer hos gitarlærer som har den beste kompetanse innenfor den musikkstilarten eleven ønsker fordype seg. Kulturskolen tar opp nye elever hele året.
Kurset tilbys ved følgende steder:  Kastellet, Munkerud og Oppsal skole
Guitar Lessons
Lærer gir gitar leksjoner

SPØRSMÅL: Hva får eleven i tillegg til timer på instrumentet? 
SVAR: Eleven får tildelt en dyktig lærer. Vi legger vekt på at alle elever skal lære noter. Elevene får delta på elevkonserter og være med i samspillgrupper.  Elever som er dedikert til instrumentet og som kan vise til god fremgang får tilbud om å delta på større konserter i regi av kulturskolen, samt tilbud om gratis lørdagsskole en gang i løpet av vårsemesteret. Elevene som blir invitert til å delta på lørdagsskole må kunne noter og ha kommet opp på et visst spilleferdighetsnivå.

SPØRSMÅL: Når begynner kulturskolen undervisningen om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart høst er uke 35. Kursoppstart vårsemester er uke 2.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 15 uker, vårsemesteret varer i 20 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Hvordan tildeles timer?
SVAR: Leder for kulturskolen vil svare på din henvendelse og sende deg en mail med forslag til dag og tidspunkt for time.

SPØRSMÅL: Har ny elev krav på prøvetime?
SVAR: Eleven har krav på en prøvetime før kursavgift bindes for et semester. Elever fra 6 – 8 år har krav på to prøvetimer før kursavgift bindes ut semesteret. Prøvetimen/ene koster det samme som avtalt time.

SPØRSMÅL: Må eleven betale for et helt semester, hvis eleven begynner senere i semesteret?
SVAR: Eleven betaler kursavgift fra og med den dato eleven begynner. Hvis eleven slutter i løpet av semesteret må kursavgift for semesteret likevel betales.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail for hvert semester. Faktura for vårsemestret kan om ønskelig deles i to delbetalinger.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: Lengre opp på denne siden er det knapp "Reglement". 

SPØRSMÅL: Hvor ofte skal jeg øve?
SVAR: Øving er en vanesak. Det er noe som skal gjøres hver dag, og noe som skal være en rutine. Foreldrene spiller en viktig rolle i de fleste barns øverutiner. Det er foreldrenes ansvar å følge opp at barna øver hjemme. Dersom det blir seks eller fem dager i uke i steden for syv, går helt bra. Men unngå å utsette øvingen til to dager før spilletimen.

Mange elever sier de har for mye å gjøre med lekser og andre aktiviteter, men mye handler om hvordan elevene lærer å disponere tiden.

En grei regel er at eleven bør ta i instrumentet hver dag (i hvertfall i hverdagene) og minimum øve et kvarter. Elever fra ca. 12 år klarer dette selv, men de yngre elevene er avhengig av at foreldrene er med på å inspirere og motivere til øving. Det lureste er å ta en liten repetisjonsøkt hjemme etter timen, da husker man bedre det som ble gjennomgått. Øving kun dagen før eller samme dag som undervisningen blir i minste laget dersom man ønsker en god utvikling.

SPØRSMÅL: Skal elevene lære noter?
SVAR: Det er viktig at elevene lærer grunnleggende noteferdigheter også for de gitarelever som spiller besifring/tablatur. Det er en fordel for en gitarist å ha god oversikt på gripebrettet og kunne lese noter godt, på lik linje med andre instrumentalister. Elever som søker opptak til musikklinjer på videregående må kunne noter.

SPØRSMÅL: Hva slags gitar bør jeg kjøpe?
SVAR: Det beste er å oppsøke en butikk for å prøve forskjellige gitarer og se på hvilken størrelse som passer eleven. Da kvalitet kan variere mellom de ulike merkene, er det lurt å høre med de som jobber i den eventuelle butikken. Det er anbefalt å strekke seg litt i forhold til pris, da får man en grei kvalitet på gitaren og eleven har større glede av å spille den.  Ikke kjøp en «leketøysgitar», eller en gitar av absolutt billigste sort. Sånne gitarer er umulig å stemme og det blir aldri reint! Det er ikke noe gøy å gjøre det vanskeligere enn det allerede er å begynne å spille gitar. Bruk minst 700,- på en nybegynner gitar. Vurder også å kjøpe brukt, da kan du få mer for pengene.

SPØRSMÅL: Hvilken størrelse på instrumentet bør eleven ha?
SVAR: Om eleven er motivert og ønsker å fortsette, kan det være lurt å kjøpe noe eleven kan bruke selv om han/hun vokser. Fra 7-11 år (litt avhengig av fysisk utvikling hos eleven) kan det være greit å bruke en 3/4-størrelse på gitaren.

SPØRSMÅL: Skal jeg kjøpe elektrisk eller akustisk gitar?
SVAR: Akustisk gitar eller el gitar til eleven: Det har ikke så stor betydning i starten hvilken type gitar eleven begynner med, og mye av lærdommen er direkte overførbar, men vi vil anbefale at eleven begynner med klassisk gitar. Etterhvert som eleven har spilt en tid vil eleven i samråd med lærer bli enig om fokus videre skal være på klassisk gitar eller el-gitar. En elev som har kommet opp på et visst spillenivå vil også ha egne ønsker om musikkstil som står i forhold til valg av type gitar.

SPØRSMÅL: Hvordan skiller gruppetimene seg fra de individuelle timene?
SVAR: Gruppetimer er en time for 2 – 5 elever på 30, 45 eller 60 minutter, hvor elevene blir satt sammen i gruppe etter alder og nivå. Det går fint at nybegynnere har time sammen, men vi anbefaler enkelttimer i begynnelsen for at de skal få tid alene med instrumentet først – før de begynner å lære videre med andre. Det som er flott med gruppetimer er at elevene får mulighet til å bli inspirert av hverandre gjennom samspill.

SPØRSMÅL: Hva skal eleven ha med til spilletimen?
SVAR: Eleven må ha med en leksebok, notelinjebok ( stor linjeavstand), blyant og viskelær, og spillehefte/er som lærer har anbefalt.

SPØRSMÅL: Må eleven spille på elevkonsert?

SVAR: Vi anbefaler at alle elever setter seg som mål å spille på elevkonsert, men ingen skal tvinges. Det er av betydning mht utvikling av spilleferdigheter at eleven utfordres, og med gode øverutiner og forberedelse sammen med lærer ønsker de fleste elever å delta. Elevkonsertene er en flott måte å avslutte semesteret på for elever og lærere.