top of page
Oppførsel

Dirigering

Vi ønsker å utvikle gode dirigenter fra ung alder.

Som dirigent instruerer og leder du et orkester, korps eller kor. Dirigenten kombinerer musikalitet og lederegenskaper i sitt samarbeid med instrumentalister og sangere.

En dirigent må ha bred musikalsk erfaring, evne og vilje til å formidle musikken på en god måte. Det er derfor viktig å ikke begynne for sent, ei heller for tidlig. En dirigent bør ha stor musikkforståelse og bør beherske et instrument før man får undervisning i dirigering. Vi anbefaler å starte i 13-16 års alderen.

På timene vil elevene lære dirigeringsteknikk, kunsten å innstudere og videreformidle musikalske ideer til et ensemble, samt få undervisning i gehør, musikkhistorie, teori, og musikkanalyse. Vi setter sammen en liten gruppe med elever, men kan også tilby enetimer for de som måtte ønske.

det.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys ved følgende steder:
Kastellet skole
Kulturskolen tar opp nye elever hele året.
bottom of page