top of page
Oppførsel

Dirigering

Vi ønsker å utvikle gode dirigenter fra ung alder.

Som dirigent instruerer og leder du et orkester, korps eller kor. Dirigenten kombinerer musikalitet og lederegenskaper i sitt samarbeid med instrumentalister og sangere.

En dirigent må ha bred musikalsk erfaring, evne og vilje til å formidle musikken på en god måte. Det er derfor viktig å ikke begynne for sent, ei heller for tidlig. En dirigent bør ha stor musikkforståelse og bør beherske et instrument før man får undervisning i dirigering. Vi anbefaler å starte i 13-16 års alderen.

På timene vil elevene lære dirigeringsteknikk, kunsten å innstudere og videreformidle musikalske ideer til et ensemble, samt få undervisning i gehør, musikkhistorie, teori, og musikkanalyse. Vi setter sammen en liten gruppe med elever, men kan også tilby enetimer for de som måtte ønske.

det.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys ved følgende steder:
Kastellet skole
Kulturskolen tar opp nye elever hele året.
 • Når begynner kulturskolen undervisningen om høsten og om våren?
  Kursoppstart høst er uke 35(15 uker). Kursoppstart vårsemester er uke 2 (20 uker). Vi følger skoleferiene.
 • Har ny elev krav på prøvetime?
  Eleven har krav på en prøvetime før kursavgift bindes for et semester. Elever fra 6 – 8 år har krav på to prøvetimer før kursavgift bindes ut semesteret. Prøvetimen/ene koster det samme som avtalt time.
 • Hvordan betaler vi kursavgift?
  Kulturskolen sender ut faktura på mail i løpet av semesteret.
 • Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
  Lengre opp på denne siden er det knapp "Kurspriser og reglement".
 • Skal elevene lære noter?
  Det er viktig at elevene lærer grunnleggende noteferdigheter også for de gitarelever som spiller besifring/tablatur. Det er en fordel for en gitarist å ha god oversikt på gripebrettet og kunne lese noter godt, på lik linje med andre instrumentalister. Elever som søker opptak til musikklinjer på videregående må kunne noter.
 • Hva slags gitar bør jeg kjøpe?
  Det beste er å oppsøke en butikk for å prøve forskjellige gitarer og se på hvilken størrelse som passer eleven. Da kvalitet kan variere mellom de ulike merkene, er det lurt å høre med de som jobber i den eventuelle butikken. Det er anbefalt å strekke seg litt i forhold til pris, da får man en grei kvalitet på gitaren og eleven har større glede av å spille den. Ikke kjøp en «leketøysgitar», eller en gitar av absolutt billigste sort. Sånne gitarer er umulig å stemme og det blir aldri reint! Det er ikke noe gøy å gjøre det vanskeligere enn det allerede er å begynne å spille gitar. Bruk minst 700,- på en nybegynner gitar. Vurder også å kjøpe brukt, da kan du få mer for pengene.
 • Hvilken størrelse på instrumentet bør eleven ha?
  Om eleven er motivert og ønsker å fortsette, kan det være lurt å kjøpe noe eleven kan bruke selv om han/hun vokser. Fra 7-11 år (litt avhengig av fysisk utvikling hos eleven) kan det være greit å bruke en 3/4-størrelse på gitaren.
 • Skal jeg kjøpe elektrisk eller akustisk gitar?
  Akustisk gitar eller el gitar til eleven: Det har ikke så stor betydning i starten hvilken type gitar eleven begynner med, og mye av lærdommen er direkte overførbar, men vi vil anbefale at eleven begynner med klassisk gitar. Etterhvert som eleven har spilt en tid vil eleven i samråd med lærer bli enig om fokus videre skal være på klassisk gitar eller el-gitar. En elev som har kommet opp på et visst spillenivå vil også ha egne ønsker om musikkstil som står i forhold til valg av type gitar.
 • Hvor ofte skal jeg øve?
  Øving er en vanesak. Det er noe som skal gjøres hver dag, og noe som skal være en rutine. Foreldrene spiller en viktig rolle i de fleste barns øverutiner. Det er foreldrenes ansvar å følge opp at barna øver hjemme. Dersom det blir seks eller fem dager i uke i steden for syv, går helt bra. Men unngå å utsette øvingen til to dager før spilletimen. ​ Mange elever sier de har for mye å gjøre med lekser og andre aktiviteter, men mye handler om hvordan elevene lærer å disponere tiden. ​ En grei regel er at eleven bør ta i instrumentet hver dag (i hvertfall i hverdagene) og minimum øve et kvarter. Elever fra ca. 12 år klarer dette selv, men de yngre elevene er avhengig av at foreldrene er med på å inspirere og motivere til øving. Det lureste er å ta en liten repetisjonsøkt hjemme etter timen, da husker man bedre det som ble gjennomgått. Øving kun dagen før eller samme dag som undervisningen blir i minste laget dersom man ønsker en god utvikling.
 • Må eleven betale for et helt semester, hvis eleven begynner senere i semesteret?
  Eleven betaler kursavgift fra og med den dato eleven begynner. Hvis eleven slutter i løpet av semesteret må kursavgift for semesteret likevel betales.
 • Må eleven spille på elevkonsert?
  Vi anbefaler at alle elever setter seg som mål å spille på elevkonsert, men ingen skal tvinges. Det er av betydning mht utvikling av spilleferdigheter at eleven utfordres, og med gode øverutiner og forberedelse sammen med lærer ønsker de fleste elever å delta. Elevkonsertene er en flott måte å avslutte semesteret på for elever og lærere.
 • Hva skal eleven ha med til spilletimen?
  Eleven må ha med en leksebok, notelinjebok (stor linjeavstand), blyant og viskelær, og spillehefte/er som lærer har anbefalt.
 • Vil elevene lære noter?
  Det er viktig for alle som skal lære et instrument å kunne lese noter og lære grunnleggende musikkteori, derfor flettes dette tidlig inn i undervisningen, parallelt med instrumentopplæringen. Kulturskolen setter hvert semester opp notekurs i regi av kulturskolen. Vi anbefaler å ta et notekurs, og det gjelder spesielt for de elevene som kun har 30 min spilletime i uken, og for elever som skal søke seg inn på Vgs musikklinje. ​
bottom of page