Dirigering

Dirigentkurs er et nyoppstartet tilbud fra Nordstrand kulturskole.
Vi ønsker å utvikle gode dirigenter fra ung alder.

Som dirigent instruerer og leder du et orkester, korps eller kor. Dirigenten kombinerer musikalitet og lederegenskaper i sitt samarbeid med instrumentalister og sangere.

En dirigent må ha bred musikalsk erfaring, evne og vilje til å formidle musikken på en god måte. Det er derfor viktig å ikke begynne for sent, ei heller for tidlig. En dirigent bør ha stor musikkforståelse og bør beherske et instrument før man får undervisning i dirigering. Vi anbefaler å starte i 13-16 års alderen.

På timene vil elevene lære dirigeringsteknikk, kunsten å innstudere og videreformidle musikalske ideer til et ensemble, samt få undervisning i gehør, musikkhistorie, teori, og musikkanalyse. Vi setter sammen en liten gruppe med elever, men kan også tilby enetimer for de som måtte ønske.

det.

Kurset tilbys ved følgende steder: Kastellet skole
Dirigent I Orchestra
Dirigent on Stage

Ofte stilte spørsmål

SPØRSMÅL: Hvordan tildeles timer?
SVAR: Leder for kulturskolen vil svare på din henvendelse og sende deg en mail med forslag til dag og tidspunkt for time.

SPØRSMÅL: Har ny elev krav på prøvetime?
SVAR: Eleven har krav på en prøvetime før kursavgift bindes for et semester. Prøvetimen koster det samme som avtalt time.

SPØRSMÅL: Når begynner kulturskolen undervisningen om høsten og om våren?
SVAR: Kursoppstart høst er uke 35. Kursoppstart vårsemester er uke 2.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 14 uker, vårsemesteret varer i 19/20 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Må eleven betale for et helt semester, hvis eleven begynner senere i semesteret?
SVAR: Eleven betaler kursavgift fra og med den dato eleven begynner. Hvis eleven slutter i løpet av semesteret må kursavgift for semesteret likevel betales.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail for hvert semester. Faktura for vårsemesteret kan om ønskelig deles i to delbetalinger.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: På denne siden under knappen "Reglement".