Veslefrikk musikkteater

1.-3.trinn

Liker ditt barn å leke og spille roller? Meld barnet på musikkteaterkurs! Et kurs for barn som har lyst til å ha det gøy, og stå på scenen!
 
Dette er et kurs for barn som liker å uttrykke seg innenfor teater, sang og dans. I teater og musikkteater bruker barna hele seg selv; stemmen, kroppen, hodet og følelsene. Kurset har størst fokus på fysisk teater, dans, sang og karakterbygging, mindre vekt på tekst og replikker. Barna vil i løpet av kurset oppleve glede og utvikling gjennom samarbeid og samspill med andre barn.
 
Våre instruktører har utdannelse fra Musikkteaterhøgskolen i Oslo.
 
Hvert semester jobber gruppen frem mot forestilling som vises for familie og venner på slutten av semesteret.
 
Vi gleder oss til å møte ditt barn!

Praktisk informasjon

Tidspunkt:

Mandag kl 17.15 - 18.15

Hvis stor gruppe setter vi opp 2 grupper. Siste gruppe fra 18.30-19.30. Vi gir beskjed. til de som er påmeldt hvis kurset må deles på 2 grupper.

Oppstart høstsemester:

Uke 36 – uke 48 (12 uker)

Oppstart vårsemester:

Uke 3 (15 uker)

 

Instruktør:

Celine Løvmon

 

Sted:

Lambertseter fritidsklubb, 

Langbølgen 2A

 

Kursbinding et semester

Maks 15 per gruppe

Kursinnhold

 • Gode lærere

 • Oppvarmingsøvelser og lek

 • Instruksjon i teater, sang og dans

 • Stemmetrening og koreografi

 • Skape glede og utvikling gjennom samarbeid og samspill

 • Musikkteaterteknikker tilpasset aldersgruppen

 • Skapende arbeid

 • Kostymer og sminke

 • Forestilling til våren

Våre forestillinger

 • Snehvit og de syv dvergene (2014)

 • Pingvinene (2013)

 • Sirkus (2012)

 • Utdrag fra eventyr, Asbjørnsen og Moe ( 2011)

 • Drømmereisen (2015)

 • Musikalen Modig (2016)

 • Snehvit og de Syv Dvergene (2019)

Ofte stilte spørsmål

SPØRSMÅL: Når begynner musikkteaterkursene om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart høst er uke 36. Kursoppstart vårsemester er uke 3.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 12 uker, vårsemesteret varer i 15 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Har eleven krav på prøvetime?
SVAR: Eleven har krav på en prøvetime før kursavgift bindes for et skoleår. Se reglement ved påmelding.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail, en for høstsemesteret og en faktura for vårsemesteret.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: På siden Påmelding, Teaterpåmelding, finner du nærmere informasjon.

SPØRSMÅL: Hvor stor er gruppen?
SVAR: Vi har plass til 13 elever på gruppen.

SPØRSMÅL: Kan mitt barn ha med seg en venn/venninne som har lyst til å se på?
SVAR: En elev kan ha med seg en venn/venninne en gang. Den som er med må være aktiv deltagende.

SPØRSMÅL: Kan den voksne som følger barnet være til stede på kurset?

SVAR: Den voksne/ foreldre er hjertelig velkommen til å være tilstede og delta på første kursdag, noe som kan være lurt også av hensyn til praktisk informasjon fra instruktørene. Det er ikke alltid så lett for de yngste å få med seg den type informasjon. Fra og med andre time ønsker vi at foreldre ikke skal være til stede i timen. Barnet skal bruke tid på å bli kjent med de andre barna i gruppen og med instruktørene. Med foreldre til stede kan det forsinke den prosessen og forstyrre instruktørenes opplegg for timen.

SPØRSMÅL: Hvem bestemmer hvilken forestilling gruppen skal sette opp?
SVAR: Instruktøren bestemmer stykket de skal sette opp hvert semester. Instruktøren vil være lydhør for elevenes ønsker, men instruktøren tar det endelige valget.

SPØRSMÅL: Må mitt barn kunne danse, synge eller ha drevet med teater for å kunne delta?
SVAR: Nei, kurset er for alle! Hvis ditt barn feks har danset mye, vil instruktør tilrettelegge for at barnet får bruke sine kunnskaper i forestillingen som en del av stykket.

SPØRSMÅL: Kan elevene ønske seg roller?
SVAR: Alle kan ønske seg roller, men det er instruktøren som vil fordele ut rollene. I noen tilfeller vil instruktør ta hensyn til en elevs ønsker, spesielt hvis eleven har kunnskap og talent innenfor et område som sammenfatter med en spesiell rollekarakter. Dette er spesielt viktig innenfor Musikkteater. Her vil instruktør fange opp hvilke elever som har talent innenfor de ulike kunstuttrykkene, og gi de mulighet til å bruke dette i stykket.

SPØRSMÅL: Hvordan legges kurset opp?
SVAR: Før gruppen begynner å jobbe med roller knyttet opp til valgt stykke som skal settes opp til våren, brukes det noen uker i høstsemesteret til å trygge elevene, slik at de blir kjent med hverandre og med instruktør/ene. Dette er viktig for å kunne jobbe frem et godt resultat. Hvilke teknikker og øvelser gruppen jobber med varierer fra instruktør til instruktør. Musikkteaterteknikker jobbes det med hele året, og etterhvert mer rettet inn mot selve stykket.

Sommerkurs: Sirkus og teater

Et gøyalt og spennende kurs!

 • Akrobatikk og luftakrobatikk (tissue og lira)

 • Sirkus ferdigheter (poi, sjonglering, bøyle)

 • Luftsklie, Flagg

 • Sang, dans - og teater teknikker

 • Forestilling siste kursdag

 • Profesjonelle instruktører

 

Dato: 15.– 19 august, fra kl 10.00 – 14.00

Sted: Lambertseter fritidsklubb

Alder: 7 – 12 år

Kurspris: 2800 kr

Påmelding innen 1.juli. Påmeldingsiden finner du under her