Tegne- og malekurs for barn

Å tegne og male utvikler menneskets kreativitet og uttrykksevner!
Kurset vil gi eleven et godt fundament for videre læring.
Lærer tilrettelegger undervisningen etter kursdeltakernes nivå.
 
På kurset vil du lære:
  • 1. undervisning: trening i hånd motorikk.
  • 2. undervisning: tegne ferdigheter og teknikker og riktig bruk av type blyanter, kull og andre tegneutstyr.
  • 3. undervisning: skyggelegging  av gjenstander og objekter for å skape sort og hvit bildekunst.
  • 4. undervisning: øving i proporsjoner av mennesker, dyr, og gjenstander (stilleben).
  • 5. undervisning: flere teknikker med farger, som Pastell, Akvarell, vannfarger, collage, etc.Her vil det bli noe variasjoner etter elevens nivå og modenhet og styrker.
  • 6. Andre emner, ønsker og teknikker vil bli undervist i henhold til elevens ønske og nivå.
Praktisk informasjon

Nye helgekurs starter våren 2020!

Første kurshelg: Lørdag 8.02 og søndag 9.02.

Vi setter opp 3 helger til utover våren med tegne/male kurs. Kursene vil være en fortsettelse fra første kurshelg. Elever kan melde seg på et eller flere kurs.

Informasjon om datoer for 2, 3 og 4 kurshelg legges ut i løpet av januar.

Alder: 8 – 11 år, kl 11.00 – 13.00 / alder 12 – 15 år kl 13.30 – 15.30.

Sted: Munkerudtunet 6 F.


Kursmateriell pr kurs kommer i tillegg: fra kr 200,- 250,-
Informasjon om kurspris, se reglement og kurspriser for Tegne – og Malekurs.

Materialene er av svært god kvalitet. Lærer stiller med alt av kunstutstyr.

Kursoppstart forutsetter minimum 5 deltagere.
Påmelding til kurset gjøres på siden påmelding, eller send mail til post@nordstrandkulturskole.no
Kursleder: Zainab Abdulkarim
www.zainababdulkarim.com
Zainab er en allsidig og dyktig billedkunstner, konservator, grafisk designer og kunstpedagog. Hun er en anerkjent kunster fra Irak, og har hatt flere utstillinger i Midt Østen og Europa.
 
Zainab har nå bosatt seg i Oslo, etter 9 år i Porsgrunn hvor hun blant annet jobbet for Telemark museum, Skien kommunale kulturskole og Stiftelsen Porsgrunnsmuseene.
Det er en stor ære for Nordstrand Kulturskole å ha fått Zainab som kunstlærer!

Ved spørsmål send epost til: post@nordstrandkulturskole.no

Kontaktinformasjon leder

Laila Angell Myrseth

Tlf.: 45 89 01 00

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle