Å tegne og male utvikler menneskets kreativitet og uttrykksevner!
Kurset vil gi eleven et godt fundament for videre læring. Lærer tilrettelegger undervisningen etter kursdeltakernes nivå.
På kurset vil du lære:
  • 1-undervisning og trening i hånd motorikk.
  • 2-undervisning i tegne ferdigheter og teknikker og riktig bruk av type blyanter, kull og andre tegneutstyr.
  • 3- undervisning i skyggelegging  av gjenstander og objekter for å skape sort og hvit bildekunst.
  • 4- undervisning og øving i proporsjoner av mennesker, dyr, og gjenstander (stilleben).
  • 5-undervisning av flere teknikker med farger, som Pastell, Akvarell, vannfarger, collage, etc.Her vil det bli noe variasjoner etter elevens nivå og modenhet og styrker.
  • 6- Andre emner, ønsker og teknikker vil bli undervist i henhold til elevens ønske og nivå.

Gå til registreringsskjemaet

Kursleder: Zainab Abdulkarim
www.zainababdulkarim.com


Zainab er en allsidig og dyktig billedkunstner, konservator, grafisk designer og kunstpedagog. Hun er en anerkjent kunster fra Irak, og har hatt flere utstillinger i Midt Østen og Europa. Zainab har nå bosatt seg i Oslo, etter 9 år i Porsgrunn hvor hun blant annet jobbet for Telemark museum, Skien kommunale kulturskole og Stiftelsen Porsgrunnsmuseene.
Det er en stor ære for Nordstrand Kulturskole å ha fått Zainab som kunstlærer!

Nytt kurs starter høsten 2019: Uke 38, antall 10 uker.

Dag: Tirsdag
Alder 8 -12 år, 16.17 – 17.45
Alder 12 – 15 år, 18.00 – 19.30
Kurspris: kr 2 550,-
Kursmateriell pr kurs kommer i tillegg: fra kr 200,- 250,-

Materialene er av svært god kvalitet. Lærer stiller med alt av kunstutstyr.

Kurssted: Kastellet skole, kunst og håndverkssalen, bygg A.

Kursoppstart forutsetter minimum 5 deltagere.
Påmelding til kurset gjøres på siden påmelding, eller send mail til post@nordstrandkulturskole.no