Oppstart høstsemester 2019:
Musikkelever: Uke 35 – uke 49, 14 uker
(Kastellet, Munkerud og  – Oppsal skole)

Musikk forkurs, musikk for de minste: Uke 38 – uke 48, 10 uker
(Kastellet skole)

Musikkteater og teaterkurs: Uke 36 – uke 48, 12 uker.
(Lambertseter fritidsklubb)

Tegne – og malekurs: Uke 38 – uke 48 (10 uker)
(Kastellet skole)

Ingen undervisning i høstferien uke 40.

 

Oppstart vårsemester 2020:
Musikkelever: Uke 2 – uke 23/24, 19/20 uker
(Kastellet, Munkerud og  – Oppsal skole)

Musikk forkurs, musikk for de minste: Uke 4  , 12 uker
(Kastellet skole)

Musikkteater og teaterkurs: Uke 3,  15 uker.
(Lambertseter fritidsklubb)

Tegne – og malekurs: Uke 4 , 12 uker.
(Kastellet skole)

Ingen undervisning i skoleferiene.