Oppstart høstsemester 2019:
Musikk:

Musikkelever: Uke 35 – uke 50, 15 uker
(Kastellet, Munkerud og  – Oppsal skole)

Barnekor: Uke 35 – uke 50, 15 uker
(Kastellet skole)

Musikk forkurs, musikk for de minste: Uke 38 – uke 48, 10 uker
(Kastellet skole)

Musikkproduksjon: Uke 38 – uke 50, 12 uker
(Kastellet skole)

Musikkteater og teater:
Uke 36 – uke 48, 12 uker.
(Lambertseter fritidsklubb)

Tegne og malekurs:
Uke 38 – uke 48 (10 uker)
(Kastellet skole)

 

Oppstart vårsemester 2020:
Musikk:

Musikkelever: Uke 2 – uke 24, 20 uker
(Kastellet, Munkerud og  – Oppsal skole)

Barnekor: Uke 2 – uke 24, 20 uker
(Kastellet skole)

Musikk forkurs, musikk for de minste: Uke 4  , 12 uker
(Kastellet skole)

Musikkproduksjon: Uke 4 ,  12 uker
(Kastellet skole)

Musikkteater og teaterkurs:
Uke 3,  15 uker.
(Lambertseter fritidsklubb)

Tegne – og malekurs: Uke 4 , 12 uker.
(Kastellet skole)

Ingen undervisning i skoleferiene.