Popping dans (8 – 10 år/11 – 13 år) påmelding

Fields marked with an * are required

Reglement ved påmelding dans:

Avtale undervisning for våre dansekurs:
Påmelding til skolens kurs er 100 % bindende. Skolen inngår kontrakter med lokaler og kursledere når det er et fast antall påmeldte deltakere til et kurs.

 Kursavgiften for påmeldt semester er bindende, og faktura sendes på e-post til hver enkelt elevs foresatte.
Faktura sendes pr. e-post. Det er derfor viktig å oppgi RIKTIG E-POSTADRESSE på påmeldingsskjema, og viktig å sjekke konto for uønsket post. Ved endring av e-post adresse må kulturskolen få beskjed.

Angrefrist for våre kurs:
Det er angrefrist på 7 dager etter gjeldene dato for kursstart. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende. Ved bruk av angrefrist betaler eleven den andel av semesteravgiften som tilsvarer antall benyttede timer i forhold til totalt antall kurstimer i semesteret. Manglende fremmøte regnes ikke som annullering. Kursavgiften må innbetales selv om den påmeldte ikke deltar på kurset. Kursplassen kan evt. gis bort/ selges til andre venner, søsken osv, dersom påmeldt kursdeltaker ikke skal delta på kurset.

Andre vilkår:
Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

Nordstrand Kulturskole fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på skolens gjenstander og eiendeler må erstattes av foresatte.

 

Avlysning av time:
Ved langvarig sykdom kan eleven slippe å betale full semesteravgift ved fremleggelse av legeerklæring. Hvis kursleder må avlyse en time, tas kursdagen igjen senere i semesteret eller det settes inn vikar.

Påmelding våre kurs:

★ Kan skje ved å sende inn påmeldingsskjemaet fra hjemmesiden eller ved å sende e-post til www.nordstrandkulturskole.no

★ Kan skje fortløpende, så lenge det er ledige plasser

★ Eleven har krav på en prøvetime på alle våre kurs før kursavgift bindes. Hvis eleven ikke skal fortsette etter 1. prøvetime må det gis beskjed skriftlig til kulturskolens leder. Det er angrefrist på 7 dager etter gjeldene dato for kursstart. Hvis kulturskolen ikke har fått beskjed innen angitt frist, og eleven ikke skal fortsette på kurset, må kursavgift for semesteret innbetales.