Når kan et barn begynne med pianoundervisning? Vi anbefaler at barnet begynner så tidlig som mulig, gjerne allerede fra 6 – 7 års alderen. Det er viktig å komme tidlig i gang for å tilegne seg god teknikk, trene opp gehør og utenatspill, og jobbe inn gode øverutiner.  
Vi anbefaler enetime for pianoelever. De yngste elevene fra 6- 8 år får to prøvetimer hos lærer før kursavgift bindes ut semesteret. Andre nye elever får en prøvetime. Kulturskolen tar opp nye elever hele året. For mer informasjon, send oss en mail.

 

Våre barn har trivdes veldig godt med tilbudet fra Nordstrand Kulturskole, med høyt kvalifiserte lærere innen både piano, gitar og teater.

Benedicte Bennin

Tilpasset pianoundervisning med fantastisk gode musikkpedagoger til vår datter i en årrekke.

Lena Merete og Arne Olav Sunde


 

Steinway_Gallery_Ol#1652ECB_NY
Som pianoelev hos får du en gunstig rabattavtale ved leie eller kjøp av piano.

 

Gå til registreringsskjemaet

Spørsmål og svar:

 

SPØRSMÅL: Hva får eleven i tillegg til timer på instrumentet? 
SVAR: Eleven får tildelt en dyktig lærer, og vi legger vekt på at alle elevene skal lære noter. Elevene får delta på elevkonserter og være med i samspillgrupper.  Elever som er dedikert til instrumentet og som kan vise til god fremgang får tilbud om å delta på større konserter i regi av kulturskolen, samt tilbud om gratis lørdagsskole en gang i løpet av vårsemesteret. Elevene som blir invitert til å delta på lørdagsskole må kunne noter og ha kommet opp på et visst spilleferdighetsnivå.

SPØRSMÅL: Når begynner kulturskolen undervisningen om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart høst er uke 35. Kursoppstart vårsemester er uke 2.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 15 uker, vårsemesteret varer i 20 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Har ny elev krav på prøvetime?
SVAR: Eleven har krav på en prøvetime før kursavgift bindes for et semester. Elever fra 6 – 8 år har krav på to prøvetimer før kursavgift bindes ut semesteret. Prøvetimen/ene koster det samme som avtalt time.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail, en for hvert semester.
Hvis ønskelig med delbetaling i vårsemesteret må kulturskolen få beskjed ved oppstart januar.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: På siden Påmelding, Musikkpåmelding, finner du nærmere informasjon.

SPØRSMÅL: Må eleven betale for et helt semester, hvis eleven begynner senere i semesteret?
SVAR: Eleven betaler kursavgift fra og med den dato eleven begynner. Hvis eleven slutter i løpet av semesteret må kursavgift for hele semesteret likevel betales.

SPØRSMÅL: Hvordan tildeles timer?
SVAR: Leder for kulturskolen vil svare på din henvendelse og sende deg en mail med forslag til dag og tidspunkt for time.

SPØRSMÅL: Må eleven ha piano hjemme?
SVAR: Eleven må ha tilgang til instrument hjemme for å kunne øve.

SPØRSMÅL: Akustisk eller digital-piano?
SVAR: Vi anbefaler akustisk piano, da dette gir den beste musikalske opplevelsen for eleven, men det finnes i dag mange gode el-pianoer som er fint for en nybegynner.

SPØRSMÅL: Kan mor eller far være til stede i timen?
SVAR: For de helt yngste kan det være lurt at en voksen er med på de første timene. På den måten vil den voksne kunne få tips fra lærer om hvordan legge opp øving hjemme, og kunne hjelpe barnet med pianoleksen. Etterhvert anbefaler vi at eleven har timen alene med lærer.

SPØRSMÅL: Hvor mye bør eleven øve?
SVAR: Det er viktig at foreldrene er med og følger opp undervisningen. En grei regel er at eleven bør ta i instrumentet hver dag (i hvertfall i hverdagene) og minimum øve et kvarter. Elever fra ca. 12 år klarer dette selv, men de yngre elevene er avhengig av at foreldrene er med på å inspirere og motivere til øving. Det lureste er å ta en liten repetisjonsøkt hjemme etter timen, da husker man bedre det som ble gjennomgått. Øving kun dagen før eller samme dag som undervisningen blir i minste laget dersom man ønsker en god utvikling. Mange elever sier de har for mye å gjøre med lekser og andre aktiviteter, men mye handler om hvordan elevene lærer å disponere tiden.

SPØRSMÅL: Må eleven spille på elevkonsert?
SVAR: Vi anbefaler at alle elever setter seg som mål å spille på elevkonsert, men ingen skal tvinges. Det er av betydning mht utvikling av spilleferdigheter at eleven utfordres, og med gode øverutiner og forberedelse sammen med lærer ønsker de fleste elever å delta. Elevkonsertene er en flott måte å avslutte semesteret på for elever og lærere. 

SPØRSMÅL: Hvilket spillehefte skal eleven begynne med?
SVAR: Det finnes veldig mange spillehefter på markedet, men så langt har vi ikke funnet et optimalt spillehefte som dekker det meste for nybegynnere og viderekommende. Våre lærere har sine favoritter, og vil komme med anbefalinger.

SPØRSMÅL: Hva skal eleven ha med til spilletimen?
SVAR: Eleven må ha med en leksebok, notelinjebok ( stor linjeavstand), blyant og viskelær, og spillehefte/er som lærer har anbefalt, og et hefte til å sette inn kopier av sanger.