Tegne- og Malekurs for barn

Fields marked with an * are required

Reglement ved påmelding:

Avtale undervisning:

Påmelding til Tegning og Malekurs er 100 % bindende. Kulturskolen inngår kontrakter med lokaler og kursledere når det er et fast antall påmeldte deltakere til et kurs.

Faktura sendes pr. e-post. Det er derfor viktig å oppgi RIKTIG E-POSTADRESSE på påmeldingsskjema, og viktig å sjekke konto for uønsket post. Ved endring av e-post adresse må kulturskolen få beskjed.

Angrefrist:
Ved avmelding innen 14 dager før kursstart anses påmeldingen som annulert. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende, og kursavgift må betales. Manglende fremmøte regnes ikke som annullering. Kursavgiften må innbetales selv om den påmeldte ikke deltar på kurset. Kursplassen kan evt. gis bort/ selges til andre venner, søsken osv, dersom påmeldt kursdeltaker ikke skal delta på kurset.

Andre vilkår:
Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

Nordstrand Kulturskole fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på skolens gjenstander og eiendeler må erstattes av foresatte.