Det er aldri for sent å lære seg et instrument eller ta tak i tidligere spilleferdigheter. Våre lærere har mange års erfaring med musikkundervisning også for voksne, og vil tilrettelegge undervisningen uti fra det nivå den voksne eleven befinner seg på. Å lære seg et instrument er også med på å trene hukommelsen gjennom fokus på å gjenkjenne mønster og former i musikken, og gjennom øving og forståelse av teknikk.

 

Stemmetrening og sangundervisning anbefales for alle voksne, også for de som ønsker fokus på talestemmen. Gjennom stemmetrening vil eleven bli bedre kjent med sin egen stemme og mulighetene som ligger i den. Stemmen, det mest sårbare instrumentet av alle instrumenter, er nært knyttet opp til vår psyke, og stemmebåndene er muskler som må trenes og holdes ved like på linje med andre muskler i kroppen. Enhver stemme er unik!

 

Det er en stor glede å kunne beherske et instrument.

Leder Laila Angell Myrseth

Å lære seg et instrument er med på å trene hukommelsen.

Fakta

 

Gå til registreringsskjemaet

Spørsmål og svar:

 

SPØRSMÅL: Når begynner kulturskolen undervisningen om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart høst er uke 35. Kursoppstart vårsemester er uke 2. Eleven kan starte opp senere i semesteret hvis vi har ledig plass.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 14 uker, vårsemesteret varer i 19/20 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Har eleven krav på prøvetime?
SVAR: Eleven har krav på en prøvetime før kursavgift bindes for et semester.

SPØRSMÅL: Må eleven betale for et helt semester, hvis eleven begynner senere i semesteret?
SVAR: Eleven betaler kursavgift fra og med den dato eleven begynner. Hvis eleven slutter i løpet av semesteret må kursavgift for hele semesteret likevel betales.

SPØRSMÅL: Hvordan tildeles timer?
SVAR: Leder for kulturskolen vil svare på din henvendelse og sende deg en mail med forslag til dag og tidspunkt for time.

SPØRSMÅL: Må jeg ha tilgang til instrumentet hjemme?
SVAR: Eleven bør ha tilgang til instrument hjemme for å kunne øve, og for å ha glede av å spille på instrumentet, helst daglig.

SPØRSMÅL: Kan jeg ha time annenhver uke?
SVAR: Vi vet av erfaring at det ofte passer best for en voksen elev å ha time annenhver uke. Vi anbefaler i så fall 60 min time.

 

SPØRSMÅL: Jeg har aldri spilt før. Vil det være vanskelig for meg å lære et instrument?
SVAR: Det er aldri for sent å lære seg et instrument, og det er heller ikke noen begrensninger på hvilke instrumenter man ikke kan lære. Det vil kunne ta lengre tid for en voksen å få de tekniske grunnferdigheter på plass, spesielt gjelder dette for instrumenter som krever en viss smidighet og mykhet i ledd og fingre. Det vil derfor være nødvendig at eleven setter av tid til å øve, min 30/45 min hver dag, hvis eleven skal føle en viss fremgang, men det hele kommer jo an på ambisjonsnivået til den enkelte, hvor god man ønsker bli.:)

SPØRSMÅL: Vil jeg lære noter samtidg med instrumentopplæringen?
SVAR: Våre lærere har ulik tilnærming til hvordan de lærer sine elever noter, og hvor mye av spilletimen dette skal ta. Det anbefales å kunne noter for å komme opp på et visst ferdighetsnivå, men for en voksen som feks ønsker lære seg gitar, vil eleven komme langt med grunnleggende akkordkunnskap. For en elev som ønsker spille klassisk fingerspill på gitaren, eller klassisk pianospill, er noter nødvendig kunnskap. Våre lærere fletter stort sett noe notelære inn i instrumentopplæringen.

SPØRSMÅL: Må jeg som voksen elev spille på elevkonserter?
SVAR: Det vil være opp til den enkelte elev å bestemme dette. Vi vil kunne arrangere en egen konsert for de voksne elevene ved kulturskolen, hvis det er ønskelig.

SPØRSMÅL: Hvilket spillehefte skal jeg begynne med?
SVAR: Det finnes veldig mange spillehefter på markedet, men så langt har vi ikke funnet ett optimalt spillehefte som dekker det meste for nybegynnere og viderekommende, defor bruker våre pianolærere flere hefter i sin undervisning. Eleven vil få anbefalt ett eller to hefter av sin lærer, og lærer vil også ta kopi av noter som eleven får.

SPØRSMÅL: Hva skal jeg ha med til spilletimen?
SVAR: Eleven må ha med en leksebok, notelinjebok ( ikke stor linjeavstand), blyant og viskelær, og spillehefte/er som lærer har anbefalt, og et hefte til å sette inn kopier av sanger.