Dette kurset er tilpasset for barna i alder fra 4 til 6 år.
Tanken bak kurset er å utvikle musikalitet gjennom sang og lek, gjennom å lytte til ulik type musikk, bli kjent med forskjellige typer instrumenter vi har på huset, og lære litt om musikkens språk. Musikk og bevegelse er en enhet for barnet, derfor legger vi stor vekt på å la barna bevege seg til musikken gjennom sangleker og lære sanger. Kurset går over ett semester, og barna kan fortsette i mange semestre, noe som er en fordel for barn som senere skulle ønske å begynne med et instrument.

Kurset skal fremme kreativiteten,  og hjelpe barnet i å forberede valg av instrument. I løpet av kurset får barna besøk fra noen av kulturskolens instrumentallærere. Lærere vil spille for barna og på en leken måte fortelle barna om sitt instrument. Dette er populære besøk!

Den viktigste målsettingen for oss er å tilrettelegge for en fin og uforglemmelig musikkstund for barna.

Kursinformasjon

Små grupper (maks antall 8 barn)
Gjøre barna nysgjerrige på musikk
Musikkforståelse
Sang, rytme, melodi, lek, enkle komposisjoner
Bli kjent med ulike instrumenter
Bli kjent med ulik type musikk gjennom lytting
Besøk av profesjonelle musikere
Forberede senere valg instrument
Veiledning til foreldre mht valg av instrument

Kursbinding et semester.

Kursdag:
Tirsdag kl 17.30 – 18.15, kursleder Henriette Johnson, Kastellet skole bygg B, 1 etg.
eller Torsdag kl 17.30 – 18.15, kursleder Ellen Sofie Breitenstein, Kastellet skole, bygg C 1 etg.

Påmelding til kurset gjøres » Gå til registreringsskjemaet. »
Send oss gjerne en mail om hvilken kursdag dere ønsker.

Første kursdag høst 2019,  uke 38 – uke 48, 10 uker
Første kursdag vår 2020,  uke 4 –  12 uker

Vi følger skoleferiene.

Sted: Kastellet skole

Gå til registreringsskjemaet