Dette programet er tilpasset for barna i alder fra 4 til 6 år.
Tanken bak kurset er å utvikle musikalitet gjennom sang og lek, gjennom å lytte til ulik type musikk, bli kjent med forskjellige typer instrumenter vi har på huset, og lære litt om musikkens språk. Musikk og bevegelse er en enhet for barnet, derfor legger vi stor vekt på å la barna bevege seg til musikken gjennom sangleker og lære sanger. Kurset går over ett semester.

Kurset skal fremme kreativiteten,  og hjelpe eleven i å forberede valg av instrument, hvis eleven ønsker begynne med et instrument senere. Den viktigste målsettingen vil være å tilrettelegge for en fin og uforglemmelig musikkstund for barna.

Kursinformasjon

Små grupper (maks antall 8 barn)
Gjøre barna nysgjerrige på musikk
Musikkforståelse
Sang, rytme, melodi, lek, enkle komposisjoner
Bli kjent med ulike instrumenter
Bli kjent med ulik type musikk gjennom lytting
Forberede senere valg instrument
Veiledning til foreldre mht valg av instrument

Kursbinding ett semester.

Kursdag: Torsdag 17.30 – 18.15
Første kursdag vår 2019,  uke 4


Antall kursdager vårsemester 12. Antall kursdager høstsemester 10.
Vi følger skoleferiene.
Oppstart forutsetter nok antall påmeldinger.

Sted: Kastellet skole, bygg C, 2 etg
Lærer: Ellen Sofie Breistein (sanglærer)

Gå til registreringsskjemaet