Metamorfose musikkteater

8.-10.trinn

Har du lyst til å drive med sang, dans og teater, og bli trygg på å fremføre foran andre mennesker?


Metamorfose er en nyoppstartet musikkteatergruppe for ungdommer som går 8.-10.trinn.

Gruppen skal jobbe frem mot en visning av «musical highlights». Her blir det mye sang og dans, med tekstbiter fra kjente og kanskje ukjente musikaler.

 

Kursdeltakerne vil på dette kurset være aktive i utviklingen av selve produksjonen. De vil få ansvarsområder som for eksempel PR, scenografi og rekvisitter, kostyme og sminke. Stykket jobbes med allerede fra høsten.

Å kunne stå foran andre mennesker og snakke eller fremføre noe, er en egenskap som blir mer og mer viktig. I teater og musikkteater bruker en hele seg selv når er levendegjør en rolle. Man bruker stemmen, kroppen, hodet og følelsene, og kan utvikle og utfordre seg selv som menneske. 

Kurset vil i tillegg fokusere på skuespillerteknikker, improvisasjon og produksjonsarbeid. Gruppen er et ensemble som skal jobbe tett sammen, og det blir fokus på skape et godt og sosialt miljø der det skal trygt å være seg selv. I løpet av kurset settes det opp et musikkteateforestilling som vises frem for familie og venner på slutten av vårsemesteret. 

Allerede fra høsten begynner gruppen å jobbe med stykket de skal sette opp til våren. Elevene som melder seg på våre musikkteaterkurs må ha et bevisst forhold til at de forplikter seg til å delta ett skoleår. Det tar tid og krever godt samarbeid innad i gruppen for å jobbe frem en god teaterproduksjon.

 

 

Metamorfose betyr forvandling eller omdanning, en endring av et dyrs indre og ytre oppbygning.

Praktisk informasjon

Kursdag: Mandag

 

Tidspunkt: 18.30 – 20.00

 

Oppstart høstsemester:

Uke 36 – uke 48 (12 uker)

Oppstart vårsemester:

Uke 3 – uke 19 ( 15 uker)

 

Merk: Kursbinding ett skoleår. En prøvetime (gratis)

Sted: Lambertseter fritidsklubb,

Langbølgen 2A

 

Instruktører: Ingrid Brenli og Ida Bakkum

Kursinnhold

  • Ensemble

  • Produksjon

  • Skuespillerteknikker

  • Improvisasjon

  • Stemmebruk

  • Kroppsbeherskelse/ dans

  • Tekst og manus

Våre forestillinger

  • Info kommer..

Ofte stilte spørsmål

SPØRSMÅL: Hvordan legges kurset opp?
SVAR: Før gruppen begynner å jobbe med selve produksjonen som skal settes opp til våren, brukes det noen uker i høstsemesteret på å trygge elevene, slik at de blir kjent med hverandre og med instruktørene. Dette er spesielt viktig for å kunne jobbe frem et godt resultat.

SPØRSMÅL: Når har gruppen forestilling?
SVAR: Gruppen har forestilling i begynnelsen av mai.

SPØRSMÅL: Når begynner musikkteaterkurset om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart høst er uke 36. Kursoppstart vårsemester er uke 3.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 12 uker, vårsemesteret varer i 15 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Bindes kursavgift for et helt år?
SVAR: Les nøye kulturskolens reglement ved påmelding til våre teaterkurs.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail, en for høstsemesteret og en faktura for vårsemesteret.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: På siden Påmelding, Teaterpåmelding, finner du nærmere informasjon