Lørdagsskolen ble etablert høsten 2010 som et gratis tilbud til våre mest talentfulle elever innenfor alle instrumentgrupper. Lørdagsskolen vil gi elevene en spennende dag med utfordringer i form av individuell undervisning, åpen undervisning ( master class), og samspill.
Elevene får skriftlig invitasjon, og utvelgelsen foregår internt etter anbefaling fra elevenes respektive lærere. Elevene vil bli undervist av en annen lærer enn den de har til vanlig, og noen ganger med eksterne lærere hentet inn fra andre musikkinstitusjoner. Aktuelle kandidater får skriftlig beskjed i begynnelsen av vårsemesteret.

Lørdagsskolen, et gratis tilbud til våre mest talentfulle elever

Kulturskoleleder Laila Angell Myrseth

Å lære et instrument handler mye om selvdisiplin, lære en ferdighet, og lære et håndverk grundig. Det ligger mange timers øving bak for å bli god.

Leder

 

Hovedkriterier for å kunne delta

 • Daglig øverutine
 • God musikkforståelse
 • Gode noteferdigheter
 • God grunnteknikk
 • Deltatt på elevkonsert
 • Kunne mestre lengre stykker

Gjennomføring

 • Gode lærere
 • Gratis lørdagsundervisning
 • Fordypning
 • Musikalsk løft
 • Gode øvetips
 • Motivasjon til videre øving
 • Individuell undervisning 20 min hver
 • Åpen undervisning i gruppen med veiledning, masterclass
 • Samspill, stykket forberedt på forhånd
 • Gjennomgang av teknikk, øverutiner, interpretasjon
 • Kursbevis

Praktisk informasjon

 • Eleven får skriftlig invitasjon i februar/mars
 • Kurssted: Kastellet skole, bygg C, Musikkrom
 • Dato: Holdes i mnd skiftet april/mai

 

Spørsmål og svar:

 

SPØRSMÅL: Hva er tanken bak lørdagsskolen?
SVAR: Målet er å kunne gi elevene ekstra tid, så de kan få mulighet til å utvikle seg enda mer via kunnskap, motivasjon og tekniske og musikalske utfordringer.

SPØRSMÅL: Hvordan kan en lørdagsskole for feks gitarelever og pianoelever se ut i praksis?
SVAR: Alle elever forbereder på forhånd et stykke som skal gjennomgås i plenum med lærer og med andre elever til stede. Dagen kan begynne med tekniske øvelser og skalaspill, der målet er å lære dur-skalaens oppbygning, samt lære teknikker for å styrke fingrene. Videre en gjennomgang av en komposisjon, der utfordringene kan være å finne ut av fingersettingen. Målet i så henseende er å bevisstgjøre elevene til å skrive sine egne fingersettinger i stykkene de spiller. Videre fokus på feks fremføringspraksis, frasering og generell musisering. Elevene får tid til å øve på egenhånd på stykket de har forberdet før dette spilles for de andre, og gjennomgås i plenum.

SPØRSMÅL: Hvilken bakgrunn har lærer som holder kurset?
SVAR: Kursholder er en av kulturskolens musikklærere, eller en ekstern lærer fra en annen musikkinstitusjon.

SPØRSMÅL: Vil elevens egen lærer være til stede?
SVAR: Det vil være en fordel for både eleven og for lærer at lærer er til stede som en passiv observatør. På den måten kan elevens lærer fange opp ting som vil være viktig å jobbe videre med på timene.

SPØRSMÅL: Har dere lørdagsskole for alle instrumentgrupper?
SVAR: Ja, men det er ikke alltid at vi har lørdagsskole for alle instrumenter i samme semester. Dette går på omgang, og skal fordeles likt mellom de ulike instrumentgruppene.

SPØRSMÅL: Når får eleven beskjed hvis han/hun blir tatt ut til lørdagsskolen?
SVAR: Aktuelle kandidater får beskjed i mnd skiftet februar/mars. Lørdagsskolen holdes i vårsemesteret i mnd. skiftet april/mai.

SPØRSMÅL: Hva er en mesterklasse?
SVAR: På en mesterklasse vil elevene få tid til å gå i dybden på et utvalgt stykke, og eleven vil kunne få en «aha- opplevelse». I en mesterklassesituasjonen er også eleven ekstra skjerpet, og tar til seg informajson på en annen måte enn på en vanlig time, spesielt hvis «mesteren» er en dyktig og respektert instrumentalist.

SPØRSMÅL: Hva skal eleven ta med?
SVAR: Eleven må ha med instrumentet sitt, notelinjebok ( stor linjeavstand), blyant og viskelær, og noter til stykket som er forbredt. Eleven må ta med drikke og matpakke.