Lørdagsskole og forestillinger!

Lørdag 21. april fikk inviterte musikkelever en spennende dag med utfordringer i form av individuell undervisning og samspill. Lørdagsskolen er et gratis tilbud til våre mest dedikerte elever, og i år deltok total 15 elever. Kursleder var Sverre Thorstensen (piano), Benedikte Sofie Ribe (sang) og Terje Børstad (gitar). Takk til elever og lærere!

Kulturskolens teater og  – musikkteatergrupper har forestilinger i løpet av mai måned på Lambertseter Fritidsklubb.
Se kulturskolens semesterkalender for info. om dato og tider for de ulike forestillingene! Forestillingene er åpne for publikum.

Malcare WordPress Security