Veslefrikk Musikkteater (1.-3.trinn)

Høstsemester (12 uker)
2100,-

Vårsemester (15 uker)
2600,-

 

 

Fabelaktig Musikkteater F-moll & F-dur (4. – 7. trinn)

Høstsemester (12 uker)
2400,-

Vårsemester (15 uker)
2900,-

Metamorfose Musikkteatergruppe (8. – 10. trinn )

Høstsemester (12 uker )
2400,-

Vårsemester (15 uker)
2900,-

 

Kameleon teatergruppe (6. – 7. trinn )

Høstsemester (12 uker )
2400,-

Vårsemester (15 uker)
2900,-

 

 

 

 

Reglement ved påmelding til våre teater  – og musikkteaterkurs:

Avtale undervisning:

Påmelding til alle våre kurs er bindende. Kulturskolen inngår kontrakter med lokaler og kursledere når det er et fast antall påmeldte deltakere til et kurs.

Kursavgift gjelder for et skoleår, og deles opp i to innbetalinger, en faktura for høstsemesteret og en for vårsemesteret.
Unntak: Musikkteater Veslefrikk har et semester kursbinding.

Merk: Ved påmelding til våre teater  – og musikkteaterkurs binder elevene seg for et skoleår, således også kursavgift. Hvis eleven skulle velge å slutte kommende semester, dvs vårsemesteret, må kulturskolen får beskjed innen 15.12. Eleven betaler da 1/3 av kommende semester kursavgift. Hvis eleven sier opp etter 15.12 må likevel full kursavgift for kommende semester innbetales.
Unntak: Musikkteater Veslefrikk.

Faktura sendes pr. e-post. Det er derfor viktig å oppgi RIKTIG E-POSTADRESSE på påmeldingsskjema, og viktig å sjekke konto for uønsket post. Ved endring av e-post adresse må kulturskolen få beskjed.

Angrefrist:
Det er angrefrist på 7 dager etter gjeldene dato for kursstart. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende, og kursavgift må betales. Manglende fremmøte regnes ikke som annullering. Kursavgiften må innbetales selv om den påmeldte ikke deltar på kurset. Kursplassen kan evt. gis bort/ selges til andre venner, søsken osv, dersom påmeldt kursdeltaker ikke skal delta på kurset.

Andre vilkår:
Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

Nordstrand Kulturskole fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på skolens gjenstander og eiendeler må erstattes av foresatte.

Elevreglement:
For å kunne jobbe frem et godt resultat på våre teater  – og musikkteatergrupper er det viktig for instruktørene og elevene med  forutsigbarhet i gruppen. Derfor ønsker vi at elever som melder seg på våre teatergrupper, er motivert og inneforstått med at kurset går over et år (unntak Musikkteater Veslefrikk, et semester kursbinding). Det gir også en trygghet og ro i gruppen å vite at elevene forplikter seg, og at de i løpet av året får god tid til å bli kjent med hverandre og jobbe målbevisst. I ukene tett opp til forestilling i vårsemesteret, er det viktig at elevene møter opp til øving hver gang så fremt ikke eleven er syk.

Oppsigelse av elevplass for våre teater  – og musikkteaterkurs:
Se under punktet angrefrist, og avtale undervisning. Merk: Ved påmelding binder elevene seg for et skoleår.

Merk: Elever som skal fortsette på et av våre kurs kommende skoleår må sende inn påmelding på nytt, eller gi beskjed til kulturskolen på post@nordstrandkulturskole.no Tidligere elever får prioritert plass.

Påmelding våre kurs:

★ Kan skje ved å sende inn påmeldingsskjemaet fra hjemmesiden eller ved å sende e-post til post@nordstrandkulturskole.no

★ Kan skje fortløpende, så lenge det er ledige plasser.

★ Eleven har krav på en prøvetime på alle våre kurs før kursavgift bindes. Hvis eleven ikke skal fortsette etter 1. prøvetime må det gis beskjed skriftlig til kulturskolens leder. Det er angrefrist på 7 dager etter gjeldene dato for kursstart. Hvis kulturskolen ikke har fått beskjed innen angitt frist, og eleven ikke skal fortsette på kurset, må kursavgift for hele skoleåret innbetales, ref. kursbinding et år.