Musikk for de minste,

forkurs i musikk

Kurset skal fremme kreativiteten,  og hjelpe barnet i å forberede valg av instrument. I løpet av kurset får barna besøk fra noen av kulturskolens instrumentallærere. Lærere vil spille for barna og på en leken måte fortelle barna om sitt instrument. Dette er populære besøk!

Den viktigste målsettingen for oss er å tilrettelegge for en fin og uforglemmelig musikkstund for barna.

Kursinnhold

  • Gjøre barna nysgjerrige på musikk

  • Musikkforståelse

  • Sang, rytme, melodi, lek, enkle komposisjoner

  • Bli kjent med ulike instrumenter

  • Bli kjent med ulik type musikk gjennom lytting

  • Besøk av profesjonelle musikere

  • Forberede senere valg instrument

  • Veiledning til foreldre mht valg av instrument

xylofon
Barn og lærer i barnehagen
Dette kurset er tilpasset for barna i alder fra 4 til 6 år.

Tanken bak kurset er å utvikle musikalitet gjennom sang og lek, gjennom å lytte til ulik type musikk, bli kjent med forskjellige typer instrumenter vi har på huset, og lære litt om musikkens språk. Musikk og bevegelse er en enhet for barnet, derfor legger vi stor vekt på å la barna bevege seg til musikken gjennom sangleker og lære sanger.
 
Kurset går over ett semester, og barna kan fortsette i mange semestre, noe som er en fordel for barn som senere skulle ønske å begynne med et instrument.

Praktisk informasjon

Kursdag og varighet
Torsdag kl.17.00 - 17.45


Første kursdag høst,  uke 38 – uke 48, 10 uker.
Første kursdag vår,  uke 4 –  12 uker.

Vi følger skoleferiene.

Sted

 Kastellet skole, bygg C, 1 etg

Kursleder

Ellen Sofie Breitenstein

Antall per gruppe

Små grupper (maks antall 8 barn).

Kurstart forutsetter minimum 5 elever.

Binding

Kursbinding et semester.

Priser

Kr 2200,- Høstsemester

Kr 2600,- Vårsemester

Knappen "Påmelding" fører deg til skjemaet du kan sende inn for påmelding.

Send oss gjerne en mail om hvilken kursdag dere ønsker.