Fiolin & cello

Fiolin
Fiolin er et instrument som vi anbefaler å begynne med så tidlig som mulig, allerede fra 6 års alderen. Teknikken hos et barn som har begynt å spille tidligere vil falle mer naturlig enn hos en som starter senere. For de yngste elevene vil lærer bruke tid på å gjøre eleven kjent med instrumentet gjennom lek og improvisering. Lære de forskjellige strengene og de forskjellige tonene.
 
Senere rytmeforståelse og notelesning med stigende vanskelighetsgrad i forhold til elevens og lærerens ambisjonsnivå. Det viktigste med undervisningen er at eleven synes det å gøy å lære instrumentet, spille sammen, lage musikk og at de føler mestring! Vi tilrettelegger for enetimer og gruppetimer.
Cello
Cello er som fiolin et viktig orkesterinstrument med et stort solo repertoar. Både for flere celli sammen, med piano (sonater og småstykker), solo med orkester (cello konserter), eller bare 1 cello alene (f.eks cello suitene til J.S. Bach). Cello inngår også i mindre ensembler som i piano trioer og strykekvartetter. Det anbefales å starte med cello i en alder av 8 år, men det er også mulig å starte litt tidligere dersom man har litt oppfølging hjemmefra.
Man kjøper ikke eget instrument som nybegynner på cello, men leier via skolen. Ettersom man vokser går man opp i størrelse fra 1/4, til 1/2, til 3/4, og til slutt til full størrelse. Det er først vanlig å investere i et instrument når man bytter til full størrelse. Leie av cello, bue og bag koster NOK 500 per halvår.
Undervisningsmetodikk i cello
Tidlig celloundervisning (første år) er hovedsakelig basert på A.W. Benoy og L. Burrowes cellometodikk (First Year). Denne metodikken legger opp til samspill, lærer-elev, fra dag 1. Det tar normalt seks måneder til et år, å komme til et nivå hvor man kan spille enkle sanger på cello med alle fingre, pizzicato og/eller bue. På dette tidspunktet går undervisningsmetodikken gradvis over til å følge Piatti sin metode for celloundervisning. Dette skjer via to bøker: Piatti 1 og Piatti 2, i tillegg til supplerende små-stykker som passer inn. Fremdeles er all undervisning basert på to-stemte sanger hvor eleven spiller solo, og lærer akkompagnerer. Ved utgangen av Piatti 1 er eleven introdusert til alle tonearter opp til 3 kryss og 3 b’r samt første, andre og tredje posisjon. Etter Piatti 2, er eleven omtrent kommet til et nivå tilsvarende nivå 4 ABRSM. Med normal progresjon tar det tre til fire år å komme til dette nivå.
Kurset tilbys ved følgende steder: Kastellet skole
Øvelse av fiolin
spille Cello

Ofte stilte spørsmål

SPØRSMÅL: Hva får eleven i tillegg til timer på instrumentet? 
SVAR: Eleven får tildelt en dyktig lærer. Vi legger vekt på at alle elever skal lære noter. Elevene får delta på elevkonserter og være med i samspillgrupper.  Elever som er dedikert til instrumentet og som kan vise til god fremgang får tilbud om å delta på større konserter i regi av kulturskolen, samt tilbud om gratis lørdagsskole en gang i løpet av vårsemesteret. Elevene som blir invitert til å delta på lørdagsskole må kunne noter og ha kommet opp på et visst spilleferdighetsnivå.

SPØRSMÅL: Når begynner kulturskolen undervisningen om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart høst er uke 35. Kursoppstart vårsemester er uke 2.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 15 uker, vårsemesteret varer i 20 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Hvordan tildeles timer?
SVAR: Leder for kulturskolen vil svare på din henvendelse og sende deg en mail med forslag til dag og tidspunkt for time.

SPØRSMÅL: Har ny elev krav på prøvetime?
SVAR: Eleven har krav på en prøvetime før kursavgift bindes for et semester. Elever fra 6 – 8 år har krav på to prøvetimer før kursavgift bindes ut semesteret. Prøvetimen/ene koster det samme som avtalt time.

SPØRSMÅL: Må eleven betale for et helt semester, hvis eleven begynner senere i semesteret?
SVAR: Eleven betaler kursavgift fra og med den dato eleven begynner. Hvis eleven slutter i løpet av semesteret må kursavgift for semesteret likevel betales.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail for hvert semester. Faktura for vårsemestret kan om ønskelig deles i to delbetalinger.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: Lengre opp på denne siden er det knapp "Reglement". 

SPØRSMÅL: Må eleven spille på elevkonsert?

SVAR: Vi anbefaler at alle elever setter seg som mål å spille på elevkonsert, men ingen skal tvinges. Det er av betydning mht utvikling av spilleferdigheter at eleven utfordres, og med gode øverutiner og forberedelse sammen med lærer ønsker de fleste elever å delta. Elevkonsertene er en flott måte å avslutte semesteret på for elever og lærere.

SPØRSMÅL: Vil elevene lære noter?
SVAR: Det er viktig for alle som skal lære et instrument å kunne lese noter og lære grunnleggende musikkteori, derfor flettes dette tidlig inn i undervisningen, parallalt med instrumentopplæringen. Kulturskolen setter hvert semester opp notekurs i regi av kulturskolen. Vi anbefaler å ta et notekurs, og det gjelder spesielt for de elevene som kun har 30 min spilletime i uken, og for elever som skal søke seg inn på Vgs musikklinje.

SPØRSMÅL: Låner kulturskolen ut instrument?
SVAR: Eleven må ha tilgang til instrument hjemme for å kunne øve, men eleven kan låne fiolin fra kulturskolen de 3 første timene. Etter dt må eleven ha med eget instrument på timene. Cello kan leies gjennom kulturskolen. Leie av cello, bue og bag koster NOK 500,- pr halvår.

SPØRSMÅL: Hva skal eleven ha med til spilletimen?

SVAR: Eleven må ha med en leksebok, notelinjebok ( stor linjeavstand), blyant og viskelær, og spillehefte/er som lærer har anbefalt.

SPØRSMÅL: Hvordan skiller gruppetimene seg fra de individuelle timene?

SVAR: Gruppetimer er en time for 2 – 5 elever på 30, 45 eller 60 minutter, hvor elevene blir satt sammen i gruppe etter alder og nivå. Det går fint at nybegynnere har time sammen, men vi anbefaler enkelttimer i begynnelsen for at de skal få tid alene med instrumentet først – før de begynner å lære videre med andre. Det som er flott med gruppetimer er at elevene får mulighet til å bli inspirert av hverandre gjennom samspill.

SPØRSMÅL: Hvor ofte skal jeg øve?
SVAR: Øving er en vanesak. Det er noe som skal gjøres hver dag, og noe som skal være en rutine. Foreldrene spiller en viktig rolle i de fleste barns øverutiner. Det er foreldrenes ansvar å følge opp at barna øver hjemme. Dersom det blir seks eller fem dager i uke i steden for syv, går helt bra. Men unngå å utsette øvingen til to dager før spilletimen.

Mange elever sier de har for mye å gjøre med lekser og andre aktiviteter, men mye handler om hvordan elevene lærer å disponere tiden.

En grei regel er at eleven bør ta i instrumentet hver dag (i hvertfall i hverdagene) og minimum øve et kvarter. Elever fra ca. 12 år klarer dette selv, men de yngre elevene er avhengig av at foreldrene er med på å inspirere og motivere til øving. Det lureste er å ta en liten repetisjonsøkt hjemme etter timen, da husker man bedre det som ble gjennomgått. Øving kun dagen før eller samme dag som undervisningen blir i minste laget dersom man ønsker en god utvikling.