Har du noen spørsmål om våre kurs send en mail til post@nordstrandkulturskole.no , eller ta kontakt med leder på tlf 45 89 0100.