Liker du å leke og å spille roller? Eller kanskje du ønsker å bli trygg på å snakke og fremføre foran andre? Meld deg på teaterkurs! Ja, vi elsker teater! Et teaterkurs for teaterelever som har lyst til å ha det gøy! Fokus på konsentrasjon, samarbeid, og karakterbygging.
Elevene som melder seg på våre teaterkurs må ha et bevisst forhold til at de forplikter seg til å delta ett skoleår. Det tar tid å jobbe å jobbe frem et godt samarbeid og  en god teaterproduksjon. I løpet av kurset settes det opp et teaterstykke som vises for familie og venner på slutten av vårsemesteret. Elevene begynner å jobbe med stykket om høsten.

 

Teater er kunsten til å skape en fortelling sammen

Våre instruktører

Teaterkunsten er muligheten og fellesskapets kunst

Våre instruktører

Kursinformasjon

Praktisk informasjon

 • Kursdag: Mandag. Vi følger skoleferiene.
 • Tidspunkt: 18.30- 19.45
 • Oppstart høstsemester: Uke 36 – uke 48 (12 uker). Ingen kurs uke 40.
 • Oppstart vårsemester: Uke 3 (15 uker)
 • Merk: Kursbinding ett skoleår. En prøvetime ( gratis).
 • Sted: Lambertseter fritidsklubb. Lambertseterveien 35.
 • Forestilling vår 2020.

Kursinnhold

 • Ensemble arbeid
 • Teaterproduksjon
 • Generell skuespillerteknikker
 • Improvisasjon
 • Kroppsbeherskelse
 • Forestilling
 • Stemmebruk
 • Tekstanalyse og manusforståelse
 • Scenografi og rekvisitter
 • Kostyme og sminke
 • Skapende arbeid

Våre forestillinger

 • Det suser i sivet (2012)
 • Heksene (2013)
 • Askepott, (2014)
 • Trollkvinnen fra Oz (2016)
 • Venner- og en grønn sprettball (2015) (egenlaget stykke)
 • Ønskefabrikken (2017) (egenlaget stykke)
 • Momo-kampen om tiden (2018)

 

Gå til registreringsskjemaet

Spørsmål og svar:

SPØRSMÅL: Når begynner teaterkurset om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart høst er uke 36. Kursoppstart vårsemester er uke 3.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 12 uker, vårsemesteret varer i 15 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Bindes kursavgift for et helt år?
Svar: Les nøye kulturskolens reglement ved påmelding til våre teaterkurs.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?

SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail, en for høstsemesteret og en faktura for vårsemesteret.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: På siden Påmelding, Teaterpåmelding, finner du nærmere informasjon.

SPØRSMÅL: Hvor mange elever er det på gruppen?
SVAR: Med en instruktør kan vi ha maks antall 15 elever på en gruppe. Hvis to instruktører kan vi ha 20 elever. Våre grupper ligger i gjennomsnitt på rundt 12, 13 elever pr gruppe.

SPØRSMÅL: Hvem bestemmer hvilken forestilling gruppen skal sette opp?
SVAR: Instruktøren vil legge frem sitt forslag til stykke, drøfte dette med elevene. Instruktør vil være lydhør for elevenes ønsker, men instuktøren tar det endelige valget.

SPØRSMÅL: Hvordan legges kurset opp?
SVAR: Før gruppen begynner å jobbe med selve produksjonen som skal settes opp til våren, brukes det noen uker i høstsemesteret på å trygge elevene, slik at de blir kjent med hverandre og med instruktør/ene. Dette er spesielt viktig for å kunne jobbe frem et godt resultat. Hvilke teknikker og øvelser gruppen jobber med varierer fra instruktør til instruktør. Teaterteknikker jobbes det med hele året, og etterhvert mer rettet inn mot selve stykket.

SPØRSMÅL: Kan elevene lage et eget stykke de kan vise?
SVAR: Kulturskolen har hatt teatergrupper hvor elevene selv har laget stykket og ideene til forestillingen, og vi har hatt mange fine oppsetninger. Det krever at gruppen samarbeider godt, og instruktøren vil komme med innspill på hva som fungerer og ikke fungerer, og vil ta det siste valget på hva som kan være med i manus. Instruktøren hjelper til med å forme manus. Denne arbeidsmetode passer best for de litt større elevene.

SPØRSMÅL: Kan elevene ønske seg roller?
SVAR: Alle kan ønske seg roller, men det er instruktøren som vil fordele ut rollene. I noen tilfeller vil instruktør ta hensyn til en elevs ønsker, spesielt hvis eleven har kunnskap og talent innenfor et område som sammenfatter med en spesiell rollekarakter. Dette er spesielt viktig innenfor Musikkteater. Her vil instruktør fange opp hvilke elever som har talent innenfor de ulike kunstuttrykkene, og gi de mulighet til å bruke dette i stykket.

SPØRSMÅL: Når har gruppen forestilling?
SVAR: Gruppen har forestilling i begynnelsen av mai.