Blåsere

Klarinett 

Klarinett er en av de vanligste instrumentene i treblåsfamilien. Det er et allsidig instrument som brukes til solospill, kammermusikk, storband, korps og orkester. Repertoaret er stort og variert og strekker seg fra barokk, filmmusikk og til nyere verk. Elevene kan begynne med klarinett fra de er 5 år gamle. I timene vil elevene få undervisning på instrumentet sitt, lære noter og utvikle deres musikalitet. Klarinett vil utvikle barnets lungekapasitet, og utvikle deres evne til konsentrasjon og kreativitet.

Saksofon

Saksofon er et treblåsinstrument og brukes ofte innen populærmusikk, storband, blues, korps og jazz. Elevene kan begynne med saksofon fra de er 7-8 år gamle. I timene vil elevene få undervisning på instrumentet sitt, lære noter og utvikle deres musikalitet. Saksofon vil utvikle barnets lungekapasitet, og utvikle deres evne til konsentrasjon og kreativitet.

Blokkfløyte

Blokkfløyta er et treblåsinstrument og er kjent siden middelalderen. Den moderne blokkfløyte er utformet etter forbilde av barokkinstrumentet, og er blitt et meget anvendt instrument i musikkundervisning. Siden blokkfløyta er et relativt enkelt instrument å starte med, kan elevene begynne undervisning fra 3års alderen. I timene vil elevene få undervisning på instrumentet sitt, lære noter og utvikle deres musikalitet. Blokkfløyten vil utvikle barnets lungekapasitet, og utvikle deres evne til konsentrasjon og kreativitet.

klarinett på notene
Person som spiller saksofon

Ofte stilte spørsmål

SPØRSMÅL: Hva får eleven i tillegg til timer på instrumentet? 
SVAR: Eleven får tildelt en dyktig lærer. Vi legger vekt på at alle elever skal lære noter. Elevene får delta på elevkonserter og være med i samspillgrupper.  Elever som er dedikert til instrumentet og som kan vise til god fremgang får tilbud om å delta på større konserter i regi av kulturskolen, samt tilbud om gratis lørdagsskole en gang i løpet av vårsemesteret. Elevene som blir invitert til å delta på lørdagsskole må kunne noter og ha kommet opp på et visst spilleferdighetsnivå.

SPØRSMÅL: Når begynner kulturskolen undervisningen om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart høst er uke 35. Kursoppstart vårsemester er uke 2.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 15 uker, vårsemesteret varer i 20 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Hvordan tildeles timer?
SVAR: Leder for kulturskolen vil svare på din henvendelse og sende deg en mail med forslag til dag og tidspunkt for time.

SPØRSMÅL: Har ny elev krav på prøvetime?
SVAR: Eleven har krav på en prøvetime før kursavgift bindes for et semester. Elever fra 6 – 8 år har krav på to prøvetimer før kursavgift bindes ut semesteret. Prøvetimen/ene koster det samme som avtalt time.

SPØRSMÅL: Må eleven betale for et helt semester, hvis eleven begynner senere i semesteret?
SVAR: Eleven betaler kursavgift fra og med den dato eleven begynner. Hvis eleven slutter i løpet av semesteret må kursavgift for semesteret likevel betales.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail for hvert semester. Faktura for vårsemestret kan om ønskelig deles i to delbetalinger.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: Lengre opp på denne siden er det knapp "Reglement". 

SPØRSMÅL: Må eleven spille på elevkonsert?

SVAR: Vi anbefaler at alle elever setter seg som mål å spille på elevkonsert, men ingen skal tvinges. Det er av betydning mht utvikling av spilleferdigheter at eleven utfordres, og med gode øverutiner og forberedelse sammen med lærer ønsker de fleste elever å delta. Elevkonsertene er en flott måte å avslutte semesteret på for elever og lærere.

SPØRSMÅL: Vil elevene lære noter?
SVAR: Det er viktig for alle som skal lære et instrument å kunne lese noter og lære grunnleggende musikkteori, derfor flettes dette tidlig inn i undervisningen, parallalt med instrumentopplæringen. Kulturskolen setter hvert semester opp notekurs i regi av kulturskolen. Vi anbefaler å ta et notekurs, og det gjelder spesielt for de elevene som kun har 30 min spilletime i uken, og for elever som skal søke seg inn på Vgs musikklinje.

SPØRSMÅL: Låner kulturskolen ut instrument?
SVAR: Kulturskolen leier ikke ut blåsere. Eleven må  ha derfor ha med eget instrument på timene, og tilgang til instrument hjemme for å kunne øve.

SPØRSMÅL: Hvor ofte skal jeg øve?
SVAR: Øving er en vanesak. Det er noe som skal gjøres hver dag, og noe som skal være en rutine. Foreldrene spiller en viktig rolle i de fleste barns øverutiner. Det er foreldrenes ansvar å følge opp at barna øver hjemme. Dersom det blir seks eller fem dager i uke i steden for syv, går helt bra. Men unngå å utsette øvingen til to dager før spilletimen.

Mange elever sier de har for mye å gjøre med lekser og andre aktiviteter, men mye handler om hvordan elevene lærer å disponere tiden.

En grei regel er at eleven bør ta i instrumentet hver dag (i hvertfall i hverdagene) og minimum øve et kvarter. Elever fra ca. 12 år klarer dette selv, men de yngre elevene er avhengig av at foreldrene er med på å inspirere og motivere til øving. Det lureste er å ta en liten repetisjonsøkt hjemme etter timen, da husker man bedre det som ble gjennomgått. Øving kun dagen før eller samme dag som undervisningen blir i minste laget dersom man ønsker en god utvikling.

SPØRSMÅL: Hvordan skiller gruppetimene seg fra de individuelle timene?
SVAR: Gruppetimer er en time for 2 – 5 elever på 30, 45 eller 60 minutter, hvor elevene blir satt sammen i gruppe etter alder og nivå. Det går fint at nybegynnere har time sammen, men vi anbefaler enkelttimer i begynnelsen for at de skal få tid alene med instrumentet først – før de begynner å lære videre med andre. Det som er flott med gruppetimer er at elevene får mulighet til å bli inspirert av hverandre gjennom samspill.

SPØRSMÅL: Hva skal eleven ha med til spilletimen?
SVAR: Eleven må ha med en leksebok, notelinjebok ( stor linjeavstand), blyant og viskelær, og spillehefte/er som lærer har anbefalt.