Bassgitar

Bassgitaristen har en helt sentral plass i et band. Bassen gir bunn i klangbildet og driver sammen med trommene rytmen fremover. For å få et godt band er bandet helt avhengig av en bassist som gjør en god jobb. Vi arrangerer flere uker i året timer med samspill på tvers av instrumentgruppene. Kulturskolen tar opp nye elever hele året.

Band

Målet med kurset er først og fremst å ha det hyggelig, dernest at elevene skal lære om flere sider av det å spille i band og å drive med musikk. Vi kommer til å legge vekt på samspill, men elevene skal også få lære litt om komposisjon/ låtskriving, hvordan utstyret fungerer, lit musikkteori, litt lydlære og litt konserterfaring.
Instruktør for kurset er Sverre Thorstensen. Sverre har spilt med mange norske artister, og har gitt ut plater og spiller konserter under navnet Kong Sverre.
Send oss en mail hvis du har lyst til å spille i band! Utover høsten og kommende vår arrangerer vi bandkurs i helgene på Lambertseter fritidsklubb.

 

Jeg fokuserer på at elevene skal fullføre stykkene de arbeider med, slik at de etterhvert tilegner seg et bredt spekter av låter som de kan godt

Bandinstruktør Håkon Oftung

Å spille alene er noe helt annet enn å spille sammen med andre.

Bandinstruktør Morten Minothi Kristiansen

 

Gå til registreringsskjemaet

Spørsmål og svar:

 

Felles:

SPØRSMÅL: Hva får eleven i tillegg til timer på instrumentet? 
SVAR: Eleven får tildelt en dyktig lærer. Vi legger vekt på at alle elever skal lære noter. Elevene får delta på elevkonserter være med i samspillgrupper, og delta på andre større konserter i regi av kulturskolen. Elever som er dedikert til instrumentet og som kan vise til god fremgang, får tilbud om gratis lørdagsskole en gang i vårsemesteret. Elevene som blir invitert til å delta på lørdagsskole må kunne noter og ha kommet opp på et visst spilleferdighetsnivå.

SPØRSMÅL: Har ny elev krav på prøvetime?
SVAR: Eleven har krav på en prøvetime før kursavgift bindes for et semester. Elever fra 6 – 8 år har krav på 2 prøvetimer før kursavgift bindes ut semesteret. Prøvetimen/ene koster det samme som avtalt time.

SPØRSMÅL: Når begynner kulturskolen undervisningen om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart for bassgitar høstsemester er uke 35. Kursoppstart for band høstsemester er uke 35. Kursoppstart vårsemester for begge kurs uke 2.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret for bassgitarundervisning varer i 15 uker, vårsemesteret varer i 20 uker. Bandkurset varer i 15 uker i høstsemesteret, og 20 uker i vårsemesteret. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Må eleven betale for et helt semester, hvis eleven begynner senere i semesteret?
SVAR: Eleven betaler kursavgift fra og med den dato eleven begynner. Hvis eleven slutter i løpet av semesteret må kursavgift for hele semesteret likevel betales.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail for hvert semester. Faktura for vårsemesteret kan om ønskelig deles i to.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: På siden Påmelding, Musikkpåmelding, finner du nærmere informasjon.

SPØRSMÅL: Hvordan tildeles timer?
SVAR: Leder for kulturskolen vil svare på din henvendelse og sende deg en mail med forslag til dag og tidspunkt for time.

SPØRSMÅL: Er det bare å gå inn når det er min tur?
SVAR: Ja! Det er bare å gå inn når klokken er slagen, selv om det er en annen elev der og spiller.

Bassgitar:

SPØRSMÅL: Må eleven ha bassgitar hjemme?
SVAR: Eleven bør ha tilgang til instrument hjemme for å kunne øve, men vil kunne låne instrument av kulturskolen på de tre første timene. Instrumentet er ikke til hjemlån.

SPØRSMÅL: Hva skal bassgitareleven lære?
SVAR: Eleven skal lære ulike bassteknikker, bassnotasjon, skalaer, tabs og grunnleggende notelære. For en bassist er det viktig å lytte mye til musikk, fange opp hvordan en bassist spiller i ulike musikkstilarter. Når en elev har kommet opp på et visst nivå vil eleven lære å spille solospill og improvisere.

SPØRSMÅL: Vil bassgitareleven få tilbud om samspill med andre elever?
SVAR: Kulturskolen tilrettelegger for samspill hvert semester. Eleven vil også få trening i samspill med lærer. Bassgitarelever har stor nytte og glede av samspill, også fordi instrumentets hovedoppgave er å kompe andre instrumenter. Vi anbefaler at bassgitarelever som har spilt en stund, finner noen å spille sammen med på fritiden i tillegg til timer på kulturskolen. Vi er behjelpelige med å finne elever tilknyttet kulturskolen, som kunne tenke seg å spille sammen med andre i feks et band.

Band:

SPØRSMÅL: Hvilken bakgrunn har bandinstruktør?
SVAR: Bandinstruktør er instrumentallærer ved kulturskolen, og behersker ofte flere av de vanlige instrumentene tilknyttet band som trommer, bass, gitar og piano.

SPØRSMÅL: Bør elevene som skal spille i band kjenne hverandre fra før?
SVAR: Det er ikke noe krav at elevene må kjenne hverandre fra før, men det kan være en fordel. Bandmedlemmer som kjenner hverandre fra før spiller og øver mer sammen på fritiden. Kulturskolen er likevel en fin plattform for elever som ønsker starte et band, og skaffe seg et nettverk med nye venner. Kulturskolen tilrettelegger for band for de elever som ønsker det.

SPØRSMÅL: Hvordan foregår en bandtime?
SVAR: Bandinstruktør vil være opptatt av å jobbe frem en godt arbeidsmiljø i bandet. Elevene skal lære å lytte til hverandre, og finne sin plass i lydbildet. Lærer vil hjelpe elevene med å finne egnede sanger tilpasset gruppens nivå. Venner som spiller sammen i fritiden har ofte en klar idè om hvilken musikk de ønsker spille. Elevene vil få veileding og råd fra lærer om spillemåter og teknikk som kommer gruppen tilgode.

SPØRSMÅL: Hvilke hensyn tar vi når vi setter sammen et band?
SVAR: Vi vil være påpasselige med å sette sammen band hvor medlemmene er på omtrent samme alder, og hvor det ikke er store forskjeller i spilleferdigheter. Spørsmål om hvilken musikkstilart bandmedlemmene ønsker spille vil også være viktig å enes om.

SPØRSMÅL: Hvilke utfordringer kan man oppleve ved å spille i et band?
SVAR: Nesten uansett hvor godt du greier å spille alene på det du skal spille sammen med bandet kan det føles vanskelig å spille sammen med andre. Det er fordi du ikke lenger kan spille i ditt eget tempo, men må forholde deg til en trommeslager som spiller i sitt tempo. Og sannsynligheten for at en fersk trommis spiller 100% stødig er svært liten. Å spille feil er den eneste måten å bli bedre på, og repetisjon er beste medisin!

SPØRSMÅL: Vil bandmedlemmene få individuell oppfølging på instrumentet i timene?
SVAR: Elever som ønsker utvikle seg på instrumentet bør ta enetimer med instrumentallærer. Jo dyktigere elevene behersker sine instrument, jo bedre vil bandet låte. Bandkurset vil ikke dekke behovet for individuell oppfølging på instrumentet.