Lyst til å spille teater, og bli trygg på å fremføre foran andre mennesker?

Å kunne stå foran andre mennesker og snakke eller fremføre noe, er en egenskap som blir mer og mer viktig. I teater bruker en hele seg selv når er levendegjør en rolle. Man bruker stemmen, kroppen, hodet og følelsene, og kan utvikle og utfordre seg selv som menneske.

Metamorfose er en nyoppstartet teatergruppe for ungdommer som går 8.-10.trinn. Kurset vil fokusere på områdene skuespillerteknikker, improvisasjon og produksjonsarbeid. Gruppen er et ensemble som skal jobbe tett sammen, og det blir fokus på skape et godt og sosialt miljø der det skal trygt å være seg selv.

I løpet av kurset settes det opp et teaterstykke som vises frem for familie og venner på slutten av vårsemesteret. Kursdeltakerne vil på dette kurset være aktive i utviklingen av selve produksjonen. De vil få ansvarsområder som for eksempel PR, scenografi og rekvisitter, kostyme og sminke. Stykket jobbes med allerede fra høsten.

Allerede fra høsten begynner gruppen å jobbe med stykket de skal sette opp til våren. Elevene som melder seg på våre teaterkurs må ha et bevisst forhold til at de forplikter seg til å delta ett skoleår. Det tar tid og krever godt samarbeid innad i gruppen for å jobbe frem en god teaterproduksjon.

“Metamorfose betyr forvandling eller omdanning, en endring av et dyrs indre og ytre oppbygning”

Teater er kunsten til å skape en fortelling sammen

Våre instruktører

Teaterkunsten er muligheten og fellesskapets kunst

Våre instruktører
 

Kursinformasjon

Praktisk informasjon

 • Kursdag: Mandag
 • Tidspunkt: 19.45 – 21.00
 • Instruktør: Katinka Steensgaard
 • Oppstart høstsemester: Uke 36 – uke 48 ( 12 uker)
 • Oppstart vårsemester: Uke 3 – uke 19 ( 15 uker).
 • Merk: Kursbinding ett skoleår. En prøvetime ( gratis).
 • Sted: Lambertseter fritidsklubb

Kursinnhold

 • Ensemble
 • Produksjon
 • Skuespillerteknikker
 • Improvisasjon
 • Stemmebruk
 • Kroppsbeherskelse
 • Tekst og manus

Våre forestillinger

 

 Gå til registreringsskjemaet

Spørsmål og svar:

SPØRSMÅL: Når begynner teaterkurset om høsten og om våren? 
SVAR: Kursoppstart høst er uke 36. Kursoppstart vårsemester er uke 3.

SPØRSMÅL: Hvor lenge varer et semester?
SVAR: Høstsemesteret varer i 12 uker, vårsemesteret varer i 15 uker. Vi følger skoleferiene.

SPØRSMÅL: Bindes kursavgift for et helt år?
SVAR: Les nøye kulturskolens reglement ved påmelding til våre teaterkurs.

SPØRSMÅL: Hvordan betaler vi kursavgift?
SVAR: Kulturskolen sender ut faktura på mail, en for høstsemesteret og en faktura for vårsemesteret.

SPØRSMÅL: Hvor kan jeg finne informasjon om kulturskolens reglement ved påmelding?
SVAR: På siden Påmelding, Teaterpåmelding, finner du nærmere informasjon

 

SPØRSMÅL: Hvordan legges kurset opp?
SVAR: Før gruppen begynner å jobbe med selve produksjonen som skal settes opp til våren, brukes det noen uker i høstsemesteret på å trygge elevene, slik at de blir kjent med hverandre og med instruktørene. Dette er spesielt viktig for å kunne jobbe frem et godt resultat.

SPØRSMÅL: Når har gruppen forestilling?
SVAR: Gruppen har forestilling i begynnelsen av mai.